Offentlig auktion fast båda vill försälja egendom?

2017-10-26 i Samägandeavtal
FRÅGA
Jag äger ett hus tillsammans med en annan person. Vi vill båda sälja huset. Jag på sedvanligt sätt via mäklare men det går hon inte med på utan vill sälja via offentlig försäljning mha tingsrätten. Tar sig rätten an ett sådant uppdrag när bevisligen båda vill sälja?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av din fråga att döma förutsätter jag att ni inte är gifta. Skulle så vara fallet, är nämligen delvis andra regler om bodelning i äktenskapsbalken giltiga, vilka stadgar skydd för parternas gemensamma bostad, bohag och påverkar möjligheterna till försäljning utan den andre partens samtycke.

I det följande kommer jag istället utgå ifrån att ni har samäganderätt (1 § samäganderättslagen). Samäganderätt uppkommer när två eller flera personer gemensamt äger egendom. I svaret utgår jag ifrån att ni inte har avtalat om hur ni ska hantera en framtida försäljning.

Försäljningen

Försäljning via tingsrätten sker i de fall parter, vilka har samäganderätt, inte är överens om en försäljning. Exempelvis då en part vill sälja och en annan part inte vill sälja. I detta fall vill ni dock båda sälja fastigheten. Eftersom ni inte är överens om sättet för försäljning av fastigheten, skulle möjligen den andra personen kunna ansöka hos tingsrätten om offentlig auktion.

Idet fall delägare inte är överens i frågan om försäljning, har var och en rätt att hos domstol ansöka om offentlig auktion (6 § samäganderättslagen). Beviljar domstolen en ansökan, kommer en god man utses (8 § samäganderättslagen). Denne sköter auktionen samt fördelningen av köpeskillingen mellan delägarna efter genomförd försäljning. Domstolen ska efter begäran av någon delägare besluta om ett minimipris för egendomen (9 § samäganderättslagen). Det är dock möjligt för en annan delägare att invända att domstolen ska besluta om offentlig auktion. För detta krävs emellertid synnerliga skäl (6 § samäganderättslagen). Enligt praxis kan det exempelvis vara att det föreligger lågkonjunktur som leder till att en försäljning inte kan ske till ett rimligt pris. Eftersom ni båda vill sälja fastigheten, torde dock inte synnerliga skäl föreligga.

Råd

Eftersom försäljning via tingsrätten främst avser de fall parter inte är överens om att de ska sälja egendom, råder jag dig att i detta fall kontakta tingsrätten för att se om de faktiskt anordnar offentlig auktion i de fall båda parter vill sälja fastigheten, fast på olika sätt.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus Schenkel
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (607)
2021-09-02 Frågor gällande samäganderätt
2021-08-31 Hur stor andel har jag rätt till vid delat köp av husbil?
2021-08-30 Hur ska jag och min särbo göra för att äga en husvagn tillsammans?
2021-08-26 Tvångsförsäljning och synnerliga skäl enligt samäganderättslagen

Alla besvarade frågor (95866)