Oenigheter om återbetalning av depositioner

2017-04-26 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Oenigheter om återbetalning av depositioner.Hyresvärden yrkar på avdrag för skador i bostad och lokal och vägrar att återbetala depositionerna. Vad kan man som hyresgäst göra i en sådan situation? Hur länge ska hyresgästen vänta på att få tillbaka depositionerna? Hyresvärden påstår även att alla kostnader har inte kunnat bestämmas då skadorna inte åtgärdats ännu. Avflyttning skedde 31/3 och depositionerna är ännu inte återbetalda den 26/4. Vad kan hyresgästen göra för att bestrida avdragen då de tordes räknas som normalt slitage?Tacksam för svar!
SVAR

Hej,

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga.

I min fråga utgår jag från att du är hyresgästen. Initialt finner du en kortare sammanfattning som svar på din fråga och vidare finner du en något djupare redogörelse där jag förklarar min sammanfattning. Slutligen finner du min rekommendation och kontaktuppgifter.

Vad bör du göra för att få tillbaka din deposition? - En kortare sammanfattning

Ditt ärende kan tyvärr bli relativt komplicerat. Om hyresvärden vägrar att återlämna din deposition är din enda möjlighet att ta ärendet till domstol för en civilrättslig tvist. (Detta eftersom ni verkar vara oense om huruvida det faktiskt är skador i bostaden och lokalen eller om det endast är normalt slitage.) Det innebär att du stämmer hyresvärden vid domstol, och därefter är det upp till dem att avgöra om det faktiskt är skador som har uppstått eller om det endast är normalt slitage, dvs. om du har rätt att få tillbaka din deposition eller inte. Tyvärr kan dock en civilrättslig process bli ganska dyr, speciellt om du förlorar, och jag skulle inte påstå att det i ditt fall är värt att ta ärendet till domstol. (Givetvis beroende på hur stor din deposition har varit).

Jag rekommenderar dig istället att försöka resonera med din hyresvärd igen, alternativt förklara att du är villig att ta ärendet till domstol om hen vägrar att återge deposition och förhoppningsvis kommer din hyresvärd till sans och återbetalar din deposition, eller möjligtvis ett mellanting. Här skulle jag påstå att du bör acceptera även om du inte får tillbaka allt. Det är bättre än inget!

Djupare redogörelse

I ditt fall är det hyresvärden som har bevisbördan för att det faktiskt rör sig om skador som har uppkommit efter att du har nyttjat bostaden och lokalen, det är hen som har den s.k. bevisbördan. (Detta grundar sig i s.k. praxis). Denna bevisbörda kan hen uppfylla på många sätt. Hen kan exempelvis uppfylla det om hen kan visa en bild före du flyttade in, och därefter en bild efter att du har flyttat ut. Kan hen då visa på att det var bostaden och lokalen var i ett betydligt bättre skick innan du flyttade in än efter, och om hen kan visa på att det faktiskt rör sig om en skada och inte slitage, har hen således uppfyllt sin bevisbörda och bevisat. Då är det sedan upp till dig att försöka motbevisa. Eftersom hyresvärden är den som har bäst möjligheter att säkra bevisning, är det också hyresvärden som ska initialt ska bevisa, och inte du. Kan hen inte bevisa, behöver du inte heller bevisa något!

Även om det är hyresvärden som har bevisbördan, så måste du som ovan nämnt, välja att ta ärendet till tvist. Det gör du genom att lämna in en stämningsansökan till den domstol i den ort där hyresvärden har sitt kontor beläget. Önskar du hjälp med att utforma stämningsansökan kan vi på Lawlines juristbyrå hjälpa dig.

Skulle du vinna tvisten, brukar det vanliga vara att förlorande part får betala, både för dina rättegångskostnader, ombudskostnader och givetvis betala tillbaka din deposition. Risken finns ju dock att så inte blir fallet, och då kan du behöva få betala både hyresvärdens rättegångskostnader, ombudskostnader och du får inte heller tillbaka din deposition.

Jag rekommenderar dig som sagt var att istället försöka prata med din hyresvärd igen och förklara att en tvist kan bli en kostsam historia, både för dig men även för hyresvärden. Det är även något som kan ta relativt lång tid innan processen är slutförd och således tjänar ni båda på att få spörsmålet ur världen.

Kontaktuppgifter

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och önskar du hjälp av vår byrå för att upprätta en stämningsansökan når du dem enklast på: bokning@lawline.se

Allt gott och trevlig kväll,

Med vänliga hälsningar

Johan Håkansson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1181)
2021-08-01 Vad krävs för att kunna göra en polisanmälan?
2021-07-31 Vad är "prosecutorial discretion" på svenska?
2021-07-31 Utsatt för brott, vad ska jag göra nu?
2021-07-31 Absolut åtalsplikt

Alla besvarade frågor (94564)