Ockerhyra- kan jag driva detta vidare?

2020-08-18 i Hyresavtal
FRÅGA
Jag hyr en 2 à ca 60 kvadrat.i tätort Betalar 7200 per månad likvärdiga 2 or på orten ligger på ca 5000 .Lägsta godtagbara standard (ombyggd lokal) mest intill ockerhyra Kan jag driva detta .??
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Det framgår inte om du är förstahandshyresgäst eller andrahandshyresgäst, men det spelar i sig ingen stor roll för ockerhyra. Hyran ska som huvudregel anges till ett bestämt belopp i hyresavtalet (12 kap. 19 § första stycket jordabalken (JB). Vill du som hyresgäst att hyresvillkoren ska ändras ska du skriftligen meddela detta till hyresvärden. Tidigast en månad efter detta kan ansökan om prövning väckas inför hyresnämnden (12 kap. 54 § JB).

Om du som hyresgäst anser att din hyra är för hög kan du vända dig till Hyresnämnden för att få hyran prövad. Om de anser att den är för hög kan hyran sänkas under resten av hyresperioden (12 kap. 55 § JB). Det kan vara smartare att vänta men detta tills efter att du har flyttat ut, i.o.m att den du hyr av kanske inte vill förlänga ditt kontrakt efter en sådan händelse. Med det sagt har du rätt att pröva en oskälig hyra i efterhand hos hyresnämnden och få återbetalning om hyresnämnden dömer till in fördel. OBS! Hyresnämndens beslut om återbetalning av hyra får dock inte avse en längre tid tillbaka än ett år före dagen för ansökan. Ansökan måste dessutom vara inlämnad inom tre månader efter att hyresgästen lämnat lägenheten (12 kap. 55 och 55e § JB).

Sammanfattningsvis ska din hyra vara skälig, här kan du räkna ut den skäliga hyran. Du nämner att du jämfört med likvärdiga lägenheter, vilket också kan vara en indikation på om du betalar för mycket. Om du och hyresvärden inte kan komma överens om hyran på något sätt, bör du ta kontakt med hyresnämnden som då prövar hyran.

Önskar dig lycka till!

Med vänlig hälsning,

Natasha Fathifard
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1510)
2021-02-27 Bör hyresgäst skäligen behöva tåla rök i lägenhet?
2021-02-27 Avtala bort nyttjanderätten av stallplats under uppsägningstiden
2021-02-27 Kan hyresvärden höja hyran under pågående hyrestid?
2021-02-26 Vad ska jag tänka på när jag flyttar in i en närståendes lägenhet?

Alla besvarade frågor (89616)