FrågaFASTIGHETSRÄTTServitut06/09/2018

Obrukbart servitut

Jag har servitut på en privat uppfartsväg och sedan lång tid går den inte att använda p.g.a.

att ägaren har kört sönder vägen helt med sina stora jordbruksmaskiner. Jag har begärt att ägaren ska återställa vägen i körbart skick, men han vägar. Vad kan jag göra?


Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Du vill veta vad du kan göra åt att ägaren till den tjänande fastigheten gjort vägservitutet obrukbart. Jag utgår i mitt svar från att det rör sig om ett servitut som tillkommit genom avtal (så kallat avtalsservitut).

Vilken lag är tillämplig?

Avtalsservitut regleras i 14 kap. Jordabalken (JB). I 14:1 andra stycket JB framgår att den tjänande fastigheten (ägaren) förutom skyldigheten att tillhandahålla servitutet inte får åläggas några ytterligare skyldigheter utöver att underhålla väg eller byggnad som hör till servitutet. Underhållningsskyldigheten om sådan finns ska alltså vara reglerad i avtalet som servitutet grundas på. Om detta inte är inskrivet i avtalet följer att den härskande fastigheten ska underhålla servitutet.

I det fall den tjänande fastigheten gör servitutet obrukbart har han dock brutit mot den mer grundläggande skyldigheten att tillhandahålla själva servitutet, han ska då enligt 14:7 JB återställa servitutet till brukbart skick och ersätta eventuell skada.

Bedömningen i ditt fall

Av den informationen du tillhandahåller i din fråga träder det fram en bild av att den tjänande fastigheten (ägaren) genom att köra med sina tunga jordbruksmaskiner bryter mot avtalsservitutet genom att göra vägen omöjlig att nyttja. Han ska då som redogjorts för ovan åläggas att återställa vägen till brukbart skick och ersätta eventuell skada du kan ha orsakats enligt 14:7 JB.

Om ägaren inte återställer vägen inom skälig tid kan du ha möjlighet att häva servitutet och kräva ersättning för skadan. För att detta ska bli aktuellt ska det dock vara av väsentlig betydelse för dig att servitutet inte kan utnyttjas, detta enligt 14:8 JB.

Min rekommendation blir därför att du skickar ett kravbrev till den tjänande fastighetens ägare där du klargör att han enligt avtalet skall se till att servitutet kan utnyttjas. Om han trots detta inte vidtar rättelse kan det bli aktuellt att gå vidare rättsligt, i det fallet rekommenderar jag att du tar kontakt med en yrkesverksam jurist.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss med dessa. För frågor som rör servitut kan du även vända dig till lantmäteriet.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der TouwRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”