FrågaARBETSRÄTTArbetsgivarens skyldigheter 05/07/2022

Obligatoriska möten med kort varsel?

Hej! Min arbetsgivare kallar ofta in till möten med kort varsel med obligatorisk närvaro som hen säger. Tex jag och en kollega är lediga på torsdag men vi fick imorse (tisdag) kallelse till möte på torsdag kl9 (alla anställda ska närvara). Har arbetsgivaren rätt att göra så med så kort varsel?

Lawline svarar

Hej, 

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Tillämpligt lagrum

Jag förstår att du undrar huruvida det är okej att arbetsgivaren kallar in till obligatoriska möten på dina lediga dagar samt vilken framförhållning arbetsgivaren i så fall behöver ha. Jag kommer använda mig av arbetsrättsliga regler samt arbetstidslagen när jag besvarar din fråga. 

Arbetsgivaren måste ha framförhållning

Det är upp till arbetsgivaren att själv bestämma när personalmöten ska hållas, eftersom tiden för mötet kan behöva anpassas utefter den ordinarie verksamheten. Däremot ska en arbetsgivare ha en framförhållning och informera om mötet minst två veckor innan det äger rum (12§ 1 men. arbetstidslagen). När det gäller personal som bli inkallad utanför sin ordinarie arbetstid, som i ditt fall, så ska informationen om mötet ges så fort som möjligt av arbetsgivaren. Om du blir inkallad till ett möte på din fritid kan du ha rätt till övertidsersättning (7§ arbetstidslagen). 

Sammanfattningsvis har alltså din arbetsgivare rätt att kalla dig till dess möten, däremot bör framförhållningen vara bättre. Jag råder dig att prata med din arbetsgivare i första hand, skulle de inte fungera så kan du alltid kontakta din arbetstagarorganisation som kan ge ytterligare vägledning om hur du bör agera. 

Jag hoppas du fick din fråga besvarad!

Med vänliga hälsningar,

Frida KällhageRådgivare