FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott01/03/2018

Objektiva och subjektiva rekvisit för olovlig körning

Hej!

Min vän har kört personbil utan att ha rätt till det. Detta hände i januari förra året. Han begick gärningen med uppsåt. Vilka objektiva och subjektiva rekvisit måste vara uppfyllda för att domstolen ska kunna döma honom för det brott han står åtalad för?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 3 § lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott ska den som uppsåtligen "för" ett körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad att föra sådant fordon, dömas för olovlig körning. Att du förlorat körkortet innebär att du uppfyller rekvisitet "utan att vara berättigad".

Först ska nämnas, att de objektiva rekvisit som måste uppfyllas, är de att man för (se vidare nedan) ett körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad. Att fordonet är körkortspliktigt innebär att man inte är berättigad utan körkort.

Begreppet "för" finns inte definierat i trafiklagstiftningen. Enligt praxis på området är det möjligt utläsa, att för att förande ska anses föreligga måste någon form av förflyttning av fordonet företas. Det finns en mängd exempel avseende fall fordon ansetts ha framförts i lagens mening, fastän fordonet endast till exempel fysiskt rullats fram med motorn igång. Högsta domstolen har även ansett en bilägare ha fört bilen i det fall denne stående bredvid bilen satt igång motorn med växeln i backläge, vilket medförde att bilen sattes i rörelse (NJA 1931 s. 138).

Som subjektivt rekvisit krävs, att man uppsåtligen företar åtgärd som kan leda till förflyttning av fordon. Någon av de tre uppsåtsformerna i svensk rätt måste uppfyllas. Dessa är avsiktsuppsåt, insiktsuppsåt och likgiltighetsuppsåt. Den första formen innebär att den som t.ex. avlossar ett skott mot en person för att åstadkomma dennes död, har direkt avsiktsuppsåt i förhållande till personens död. Det är alltså fråga om en situation någon gör något med mening.

Insiktsuppsåt innebär att gärningsmannen är övertygad om att en viss effekt kommer att inträda som en följd av handlingen eller har uppfattat effekten som oundviklig. Indirekt uppsåt kan vara fallet i de fall den brottsliga effekten för gärningsmannen framstår som en nödvändig biverkan till det denne eftersträvar. Ett exempel för att belysa det indirekta uppsåtets tillämpningsområde är att gärningsmannen utför en explosion på sin bil för att få ut försäkringsersättning. I det fall det fanns en passagerare i bilen som avled, har gärningsmannen inte direkt uppsåt till dennes död, eftersom gärningsmannen inte eftersträvade att personen skulle avlida. Gärningsmannen har istället indirekt uppsåt till personens död eftersom denne uppfattade döden som en nödvändig bieffekt för det denne ville uppnå.

Det tredje uppsåtet kallas likgiltighetsuppsåt. För att likgiltighetsuppsåt ska föreligga i förhållande till en omständighet, krävs att gärningsmannen insett risken att en viss omständighet förelåg, samt att denne varit likgiltig, inte till risken, utan till förverkligandet av uppkomsten av omständigheten. Gärningsmannen måste alltså inse att dennes handlande innebär viss risk, samt vara likgiltig inför konsekvensen av dennes handlande.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus SchenkelRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo