Obetald lön

FRÅGA
Hej, jag jobbar på en restaurang med kollektivavtal och där de lovat att de ska betala ut löner den 25:e varje månad. För tillfället verkar de, genom information som vi anställda fått genom HR-avdelningen, vara i en stor ekonomisk tvist med banken och de meddelar oss anställda att det "inte finns några pengar att betala ut i löner, kontot är tomt". Vi är många som är anställda på företaget och nu har vi väntat i en vecka på pengar som aldrig kommer. Senaste meddelandet vi fick var att det inte kommer komma några pengar inom de närmsta dagarna. Vad jag vet är ingen med i facket, dumt nog, då vi är många som bara jobbar som timanställda och "på sidan av" studier och liknande. Vad har vi för rättigheter? Vad kan vi kräva? Vi har blivit lovade någon sorts dröjsmålsränta, men många är nu i osäkerheten att inte kunna betala kommande hyra och andra utgifter.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Vilka alternativ finns det?

Som jag förstår det erkänner din arbetsgivare din och dina kollegers lönefordran. Det är alltså inte tal om en illvilja att betala, utan snarare en oförmåga. När ett företag, likt restaurangen du arbetar för, inte kan betala sina skulder på sikt är företaget på obestånd. I ett sådant fall får man antingen ansöka om att försätta företaget i konkurs, och därefter rikta sitt anspråk mot konkursboet. Alternativt kan ni eventuellt rikta era anspråk mot restaurangägarna.

Konkurs

Utsikterna för att få betalt skiljer sig åt beroende på vilket av dessa alternativ man väljer. Om företaget går i konkurs är löntagarnas fordran prioriterad vid fördelningen av konkursboets tillgångar (FRL 12 §). Det innebär att ni löntagare får betalt före många andra som kan tänkas ha fordringar mot restaurangen. Dock räcker sällan pengarna ens till obetalda löner. Av den anledningen hjälper staten till och betalar lönerna enligt lönegarantilagen, 7 §. En ansökan om att försätta restaurangen i konkurs är ofta den sista utvägen – och kan göras av alla som har en obetald utestående och förfallen fordran mot restaurangen. Givetvis innebär det dessvärre också att ni anställa inte längre har ett arbete.

Kräva ägarna på betalt

Ett alternativt, och inte lika säkert sätt att nå framgång på, är att rikta era löneanspråk mot restuarangägarna. För att det ska vara möjligt krävs som utgångspunkt att restaurangen inte är ett aktiebolag, eftersom den bolagsformen innebär en frihet från personligt betalningsansvar för ägarna. Är restaurangen däremot ett enkelt bolag eller ett handelsbolag är ägarna solidariskt betalningsansvariga för restaurangens skulder (HBL 4 kap 5 § och 2 kap 20 §). Det innebär att ägarna isåfall är personligt ansvariga för att betala era löner.

Avslutande kommentar

Arbetsgivarens mest centrala skyldighet gentemot sina anställda är att betala ut lön på överenskommen dag. Misslyckas arbetsgivaren med det begår arbetsgivaren ett avtalsbrott. Det sagda innebär att ni som anställda inte längre behöver uppfylla era skyldigheter att utföra arbete (LAS 4 § 3 st.). Jag inser att detta kanske inte är den mest akuta frågeställningen för er – men jag tänker att det kan vara bra att känna till. Avslutningsvis tänkte jag även nämna att du kan driva in dina pengar genom ett betalningsföreläggande via Kronofogden – isåfall blir det vid utebliven betalning en fråga om utmätning och tvångsförsäljning av restaurangens tillgångar i syfte att täcka lönefordran.

Hoppas du har fått svar på din fråga.

Måns Hellberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (808)
2022-01-27 Vem betalar bilersättning?
2022-01-26 Får man lön om man endast deltar på introduktionsdagen?
2022-01-25 Oavlönad provanställning som barnvakt
2022-01-22 Måste en arbetsgivare följa de regler som facket kräver?

Alla besvarade frågor (98704)