obetald lön

FRÅGA
Skulle ha fått min lön 25/10 men han har inte betalat ut den till någon av oss anställda. Vi alla har fått lönen godkänd och vi har lönespecifikation. Man sitter rejält i klistret när räkningar ska vara betalda och barnen mat i magen. Kan man få skadestånd för detta?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till arbetsgivarens främsta skyldigheter i ett anställningsförhållande hör att betala ut arbetstagarens lön. Fullgör arbetsgivaren inte den skyldigheten får ni som arbetstagare en fordran mot arbetsgivaren på ett belopp som motsvarar lönen.

I det fall en arbetsgivare inte betalar ut lön i tid kan denne drabbas av flera sanktioner. Om din arbetsgivare har ingått av kollektivavtal så kan arbetsgivaren genom dröjsmålet med utbetalningen ha brutit mot detta, och kan då åläggas att utbetala allmänt skadestånd (54-55 § lagen om medbestämmande i arbetslivet). Förmodligen skulle ett skadestånd vara av ungefär samma storlek som det belopp du gått miste om.

Obetald lön utgör en penningfordran,1 § räntelagen. Huvudregeln enligt 2 § räntelagen är att ränta utgår efter förfallodagen av en fordran. Om det framgår av anställningsavtalet att lönen ska betalas den 25:e varje månad, och den inte utbetalas, utgår ränta på tiden därefter fram tills att betalning sker, 6 § räntelagen.

Om du är fackligt ansluten bör du i första hand vända dig till ditt fackförbund som kan hjälpa dig då arbetsgivaren inte fullgör sin skyldighet.

Vänligen,

Hanna Mustafa
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll