Obehörig vinst och ersättningsberäkning inom skadeståndsrätten

2020-09-21 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Jag undrar lite över rättsfiguren "obehörig vinst". Hur kan resonemang om obehörig vinst användas vid ersättningsberäkning inom skadeståndsrätten? Kan det användas vid alla typer av skador?
SVAR

Hej,

Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.

Allmänt om obehörig vinst

Obehörig vinst är när man gjort en vinst på en annan parts bekostnad. Saknar man rättsgrund för vinsten ska den återgå. Kortfattat innebär det att den obehöriga vinsten grundar en rätt till ersättning för den andra parten, som ska motsvara vinstens storlek. Principen om obehörig vinst kallas också ofta för "vinstregeln".

Obehörig vinst inom det svenska rättssystemet

Inom det svenska rättssystemet finns ingen lag eller allmän bestämmelse som uttrycker att ersättning ska utgå om någon gör en obehörig vinst, vilket kan göra det oklart om eller när sådan ersättning ska utgå. I praxis finns dock flera olika rättsfall som bygger på principen om obehörig vinst, men det finns en viss svårighet i att hitta en gemensam nämnare för de situationer i vilka principen om obehörig vinst förekommer.

Skyldigheten att utge vinstersättning vid obehörig vinst är också subsidiär till reglerna om skadestånd. Det innebär att reglerna i sakdeståndslagen har företräde framför principen om obehörig vinst, och ska därför tillämpas i första hand. Däremot finns det ingen begränsning på vilka typer av skador principen kan förekomma inom, utan den går att använda både i inom- och utomkontraktsförhållanden.

Hoppas att du svaret varit till nytta, och glöm inte att du är varmt välkommen att återkomma med nya frågor till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Ellen Lagnéus
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (648)
2021-05-08 Ersättning i form av skadestånd från staten - vad gäller?
2021-05-05 Skadestånd av byggherre
2021-04-30 Missnöjd med beslut från försäkringsbolag
2021-04-30 Skadestånd vid sakskada

Alla besvarade frågor (92185)