Obegränsat skattskyldig i Sverige?

2015-05-30 i Inkomstskatt
FRÅGA
HejMin fru fick arbetsvisum i Sverige 2014. Hon och mina barn flyttat till Sverige. Jag fick per automatik visum också. Jag fotsatta mitt arbete i Duabi. Jag har varit och hälsat på i Sverige ca 100 dagrr men folkbokförd i Sverige. Måste jag betala inkomstskatt här i Sverige?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

Beträffande fysiska personer står bestämmelser om skattskyldighet att finna i 3 kapitlet inkomstskattelagen (IL). I IL skiljer man mellan obegränsad och begränsad skattskyldighet. Jag ska nedan redogöra för vad som juridiskt gäller i ditt fall och slutligen besvara din frågeställning

Obegränsad skattskyldighet, 3 kap. 3 § IL

Att vara obegränsat skattskyldig i Sverige innebär att man har att betala skatt för all sin inkomst. Detta gäller alltså oberoende av om inkomsten intjänats i ett annat land eller i Sverige. Det finns vissa undantag från detta, bland annat om det föreligger interna regler och/eller finns skatteavtal mellan Sverige och ett annat land. För att betraktas som obegränsat skattskyldig i Sverige ska du vara bosatt, vistas stadigvarande eller ha en väsentlig anknytning till Sverige.

Beträffande vad som menas med att ha svensk bosättning framgår inte från IL, utan ordet har snarare en allmän innebörd. Det står dock klart att det endast används för den som verkligen är bosatt i Sverige. I detta avseende spelar folkbokföringen en roll i att avgöra vart en person har sin faktiska bosättning, Skatteverket har i tidigare fall ansett att utgångspunkten för vart en person är bosatt är där han är folkbokförd. Dock spelar folkbokföringen inte en avgörande roll, utan en helhetsbedömning måste göras från fall till fall där alla faktiska omständigheter beaktas. Det primära är att avgöra huruvida din bosättning i Sverige verklig och varaktig. Om så är fallet i ditt fall är för mig väldigt svårt att svara på.

Troligen kan du heller inte anses ha stadigvarande vistelse i Sverige. Ett riktmärke för vad som betraktas som stadigvarande är en sammanhängande vistelse om sex månader eller mer. I ditt fall är detta knappast uppfyllt.

Vid bedömningen huruvida du har en väsentlig anknytning till Sverige måste alla omständigheter tas i beaktande. I 3 kap. 7 § 1 st. finns olika anknytninsgfaktorer som är essentiella att beakta vid denna bedömning. Det föreligger egentligen ingen hierarki mellan dessa. Dock framgår från praxis att vissa av dessa omständigheter väger tyngre än andra. Bland annat nämns bostad och familj som sådana faktorer. I ditt fall skulle jag säga att det torde tala för att du har väsentlig anknytning till Sverige då din familj bor och livnär sig i landet.

Begränsat skattskyldighet, 3 kap. 17 § IL

Fysiska personer som inte är obegränsat skattskyldiga kan vara att betrakta som begränsat skattskyldiga. En sådan skattskyldighet gäller endast inkomst som kan hänföras till Sverige på något sätt, vilket jag tolkar inte är fallet i ditt ärende. Således behöver vi inte fördjupa oss i detta.

Slutsats

Det är väldigt svårt att ge dig ett konkret svar för huruvida du är obegränsat skattskyldig i Sverige eller inte. Istället har mitt ovan skrivna svar varit hypotetiskt. Det torde vara att föredra att du kontaktar skatteverket så att deras handläggare får göra en bedömning efter att ha tagit del av all information i ditt ärende. Det skall dock sägas att om skatteverket finner att du är obegränsat skattskyldig så kommer det troligen att bli på den grunden att du har en väsentlig anknytning till Sverige. Att du anses vara bosatt eller har en stadigvarande vistelse i Sverige finner jag som högst osannolikt.

Jag hoppas att svaret ändå var till någorlunda hjälp. Om du har några funderingar eller frågor i övrigt, så är du mer än välkommen att kontakta mig. Jag nås bäst via email.

Med vänlig hälsning,

Anes Sabic
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Inkomstskatt (163)
2020-07-15 Hur hanterar man preliminarskatteavdrag när man har mer än en inkomst?
2020-07-05 Behöver jag betala skatt om jag har ett ISK (investeringssparkonto)?
2020-06-30 Traktamente
2020-06-30 Måste jag betala skatt på inkomster från bodelningen?

Alla besvarade frågor (81929)