Obegränsat skattskyldig, skyldighet att betala socialavgifter

FRÅGA
Om man har ett bolag i Hong Kong och börjar ta ut lön från bolaget samt är mantalsskriven i Sverige. Vad är det för skatt som gäller då? Vad händer med sociala avgifter?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om inkomstskatt återfinns i inkomstskattelagen; nedan IL, se här. Regler om socialavgifter återfinns i socialavgiftslagen; nedan SAL, se här.

I 3 kap. 3 och 8 §§ IL sägs att en person är obegränsat skattskyldig i Sverige om denne är (1) bosatt här, (2) stadigvarande vistas här eller (3) har väsentlig anknytning till Sverige. Om en person är obegränsat skattskyldig är denne skyldig att skatta för alla sina inkomster, utländska och svenska. Du anger att du är folkbokförd i Sverige. Om du med det menar att du är bosatt här, ska du betala skatt i Sverige för den lön du tar ut i bolaget i Kina.

Sociala avgifter ska betalas för ersättning för arbete i Sverige. Bolaget i Kina behöver inte betala socialavgifter i Sverige om inte du arbetar härifrån för bolaget (om du är sk. lokalanställd), se 2 kap. 10 och 11 §§ SAL.

Mer information om detta kan du finna på skatteverkets hemsida i följande länk.

Utan att veta så mycket om hur ditt upplägg ser ut kan jag inte svara mer exakt vilken skatt du behöver betala. Jag kan råda dig att ringa skatteverket, de kan svara på de flesta frågor du har om din skattskyldighet utifrån dina omständigheter.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll