Obegränsat eller begränsat skattskyldig

2017-04-20 i Inkomstskatt
FRÅGA
Hej,Jag är svensk medborgare och har bott i Sverige i 18 år men är utskriven från den svenska folkbokföringen sedan 8 år tillbaka. Jag bor i Indien och har ingen inkomst och är inte skatteskyldig i Indien.Jag har ansökt om att öppna ett depå-konto vid en svensk bank. De begär ett dokument som visar om jag är begränsad eller obegränsad skatteskyldig. Är jag skatteskyldig i Sverige överhuvudtaget?Hur får jag tag i dokumentet som banken begär?Tack på förhand.
SVAR

Hej,

för att avgöra om du är obegränsat eller begränsat skattskyldig i Sverige vänder vi oss till inkomstskattelagen (IL), se här.

Om man är obegränsat skattskyldig så är man skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet. 3 kap. 8 § IL
Om man är begränsat skattskyldig så är man istället skattskyldig för vissa inkomster som är hänförliga till Sverige. 3 kap. 18 § IL

Man är obegränsat skattskyldig i Sverige om man är bosatt här, stadigvarande vistas här eller om man har en väsentlig anknytning till Sverige och man tidigare har varit bosatt här. 3 kap. 3 § IL

Man är begränsat skattskyldig om man bland annat inte är obegränsat skattskyldig. 3 kap. 17 § 1 p. IL

Du varken bor eller stadigvarande vistas i Sverige för tillfället då du bor i Indien. Av den anledningen kan du endast bedömas som obegränsat skattskyldig om du anses ha en väsentlig anknytning till Sverige, detta då du tidigare har varit bosatt i Sverige. 3 kap. 3 § 1 st. 3 p. IL

För att avgöra om man har väsentlig anknytning till Sverige ska en rad omständigheter beaktas såsom om du har familj i Sverige, om du har en bostad i Sverige, hur länge du varit bosatt i Sverige och många andra saker. 3 kap. 7 § IL

Av informationen i din fråga är det svårt att avgöra om du är obegränsat eller begränsat skattskyldig men du kan vända dig till Skatteverket för vägledning. Det är även till Skatteverket du ska vända dig för att få tag i dokumentet som du är ute efter.

MVH

Zinar Budak
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?