Obegränsad skattskyldighet och väsentlig anknytning

FRÅGA
Jag avser att utflytta till Portugal. Väl där kommer jag att få en kapitalvinst från en aktieplacering i Storbritannien. Hur beskattas den vid försäljning när jag är skriven i Portugal?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår inte av din fråga, men jag förutsätter i mitt svar att du nu är bosatt i Sverige.

Inom den internationella skatterätten finns det två principiella begrepp vi behöver hålla koll på. Begränsat och obegränsat skattskyldig. Den som är obegränsat skattskyldig är skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige, oavsett vart i världen de härstammar från. Den som är begränsat skatteskyldig är bara skattskyldig för de inkomster som härstammar från Sverige.

Om du för närvarande är bosatt i Sverige är du obegränsat skattskyldig. Flyttar du härifrån, oavsett i vilket syfte, tittar vi på vilken anknytning du har till Sverige. Där tittar vi på och väger samman bland annat om du är svensk medborgare, hur länge du var bosatt här, om du vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl, om du har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk (dvs. som du har tillgänglig när du återvänder), om du har din familj här, om du bedriver näringsverksamhet här och om du är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger dig ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här. Allt det här väver man samman och avgör därifrån huruvida du fortfarande har en anknytning.

En huvudregel är att de första fem åren efter flytten måste du själv påvisa att du inte har väsentlig anknytning, efter det träder det över på skatteverket att bevisa.

Är du begränsat skatteskyldig, men förvärvat aktierna medan du var obegränsat skattskyldig, och säljer dem inom tio år från det att du blev begränsat skattskyldig, ska du skatta ändå på kapitalvinsten i Sverige. Det här kan däremot regleras av diverse skatteavtal, vilka är menade att fungera så att du undviker dubbelbeskattning. Sannolikt kommer Portugal också hävda rätt till vinsten.

För att se vilka skatteavtal som är aktuella just för dig kan du kontakta Skatteverket och få hjälp via deras kostnadsfria rådgivning. Du når dem via den här länken https://www.skatteverket.se/omoss/kontaktaoss/mejla/stallenfraga.4.71004e4c133e23bf6db8000110925.html.

Hoppas du fått lite klarhet i frågan, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Anonym Anonym
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll