Obegränsad och begränsad skattskyldighet för fysiska personer

FRÅGA
HejJag skrev ur mig från Sverige för 1 år sedan (men har bott och arbetat i Spanien sedan 8 år tillbaka). Jag är skriven här, arbetar, betalar skatt och sjukvård och allt det som hör till här i Spanien. Jag har ingen anknytning till Sverige alls, jag äger inget där, har ingen inkomst från Sverige, nyttjar inte sjukvård / bidrag därifrån och har enbart åkt på semester till Sverige ca 2 veckor per år.Har nu mottagit en inkomstdeklaration från skatteverket och den är på 0 kronor. Ska jag skicka in denna deklaration? Det står inget om att jag måste uppdatera med uppgifter för utländsk inkomst, men det finns ett val om att jag kan lägga till utländska inkomster. Måste jag verkligen deklarera min spanska inkomst? Jag uppfyller alla krav för begränsat skatteskyldig, men hur vet jag om jag säkert är det?Eftersom det bara är ett år sedan jag skrev ur mig ur Sverige, har jag de tidigare 7 åren skickat in deklarationen med beloppet 0 Kr (har ju inte haft någon inkomst i Sverige på 9 år)
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga finns i inkomstskattelagen (IL) och jag kommer att hänvisa till lagen i mitt svar. Jag kommer att förklara vad obegränsad- och begränsad skattskyldighet innebär samt redogöra för vad som gäller i ditt fall.

Vad menas med obegränsad och begränsad skattskyldighet?

Personer kan vara obegränsat skattskyldiga på grund av sin bosättning i Sverige, stadigvarande vistelse eller om man har tidigare bott i Sverige och har väsentlig anknytning hit (3 kap. 3 § IL). Det är alternativa kriterier och det innebär att det räcker att ett kriterium är uppfyllt för att man ska anses vara obegränsad skattskyldig. Med bosättning menas att man är folkbokförd i Sverige. Att ha stadigvarande vistelse innebär att man vistas i Sverige i ca. 6 månader. För att avgöra om en person har väsentlig anknytning till Sverige krävs en samlad bedömning av olika omständigheter. Man tar hänsyn till olika anknytningspunkter i bedömningen (3 kap. 7 § första stycket IL):

-Har personen ett svenskt medborgarskap?

-Hur länge har personen varit bosatt i Sverige?

-Är personen varaktigt bosatt på en viss utländsk ort?

-Är orsaken till vistelsen studier eller på grund av hälsoskäl?

-Har personen en bostad inrättad för åretruntbruk?

-Har personen sin familj kvar i Sverige? Med familj menas make och underåriga barn

-Bedriver personen näringsverksamhet i Sverige?

-Är personen ekonomiskt engagerad?

-Innehar personen en fastighet i Sverige?

Det finns inte någon regel för hur många anknytningspunkter som ska föreligga för att man ska anses ha väsentlig anknytning. Praxis visar dock att innehav av fastighet eller bostad eller större ekonomiskt engagemang ensamt medför väsentlig anknytning hit. Att ha familj i Sverige kan också vara en särskilt betydelsefull anknytningspunkt.

Det är viktigt att poängtera att en person som reser från Sverige ska under fem år bevisa att han eller hon inte har väsentlig anknytning hit (3 kap. 7 § andra stycket IL). Efter fem år ska Skatteverket visa att personen har väsentlig anknytning till Sverige.

Du är inte bosatt i Sverige och har inte stadigvarande vistelse här. Du skulle eventuellt kunna anses ha väsentlig anknytning till Sverige om du har kvar ditt svenska medborskap. Då blir du skattskyldig för alla dina inkomster i Sverige och från utlandet (3 kap. 8 § IL).

Men om du har "klippt" alla dina band kan du naturligtvis inte anses ha väsentlig anknytning hit. Om du inte uppfyller något av de tre kriterierna bosättning, stadigvarande vistelse eller väsentlig anknytning blir du begränsad skattskyldig (3 kap. 17 § första punkten IL).

Behöver jag deklarera min utländska inkomst?

För att få det bästa svaret på denna fråga rekommenderar jag att du hör av dig till Skatteverket för mer information.

Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Spanien

Sverige har ett dubbelbeskattningsavtal med Spanien. Syftet med ett dubbelbeskattningsavtal är att undanröja internationell dubbelbeskattning d.v.s. om två länder vill beskatta samma inkomst. Om du anses ha väsentlig anknytning till Sverige så kommer din spanska inkomst att bli föremål för dubbelbeskattning. Sverige och Spanien kommer att vilja ta ut skatt på din spanska inkomst. För att undvika en sådan situation finns dubbelbeskattningsavtalet.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Tina Hashem
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Internationell skatterätt (215)
2019-07-16 Hur blir skatten när jag ärver en fastighet i ett annat nordiskt land?
2019-06-24 sälja varor till USA, beskattas man där?
2019-06-21 Skatt på pension intjänad i USA?
2019-06-20 Kommer jag bli beskattad för lägenhetsförsäljning i Polen?

Alla besvarade frågor (71135)