Obegränsad eller begränsad skattskyldighet vid flytt utomlands

2017-09-19 i Inkomstskatt
FRÅGA
Jag kommer att flytta utomlands under hösten och kommer inte att ha någon annan anknytning till Sverige än ett avgångsvederlag som betalas ut av min tidigare svenska arbetsgivare under ca 6 månader nästa år. Kommer jag att anses vara begränsat skattskyldig eller obegränsat skattskyldig i Sverige? Om jag anses vara begränsat skattskyldig är det då 20% sink skatt som gäller?
SVAR

1. Inledning

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Inledningsvis vill jag nämna att svaret på min fråga kommer avse beskattningsåret 2018. Detta eftersom du för beskattningsåret 2017 kommer anses obegränsat skattskyldig i Sverige då du under året har bott och (förmodar jag) varit folkbokförd här.

Observera att jag i mitt svar kommer utgå ifrån att du tidigare bott i Sverige en lång period, att du inte kommer vistas i Sverige under längre perioder eller jobba här efter att du flyttat, att du inte kommer vara anställd av svensk myndighet när du jobbar utomlands, är svensk medborgare och inte kommer jobba som artist eller liknande utomlands, då dessa omständigheter skulle ändra den juridiska bedömningen pga skattereglernas utformning.

2. Obegränsat skattskyldig?

Kärnfrågan i ditt fall är, precis som du angett, om du är obegränsat eller begränsat skattskyldig i Sverige. Vem som är obegränsat skattskyldig i Sverige framgår av 3 kap. 3 § inkomstskattelagen (IL), som anger att den som är bosatt (folkbokförd) här, vistas här stadigvarande eller den som har väsentligt anknytning till Sverige och tidigare varit bosatt här är obegränsat skattskyldig. Med stadigvarande vistelse avses ungefär sex månaders vistelse utan längre avbrott. Eftersom du kommer flytta utomlands utgår jag ifrån att du inte kommer vistas i Sverige under en sammanhängande period av ungefär sex månader. Frågan blir du om du kan anses ha väsentlig anknytning hit. Vilka faktorer som ska beaktas vid den bedömningen framgår av 3 kap. 7 § IL, och det vederlag som du har nämnt finns inte med bland de uttryckliga villkoren, förutom möjligtvis "liknande förhållanden". Detta kan mycket väl, tillsammans med att du har varit bosatt här tidigare under många år och är svensk medborgare, räcka för att du ska anses ha väsentlig anknytning hit. Äger du en fastighet här eller aktier som ger dig väsentligt inflytande i näringsverksamhet i Sverige kan detta också leda till att du anses ha väsentlig anknytning hit.

Det måste påpekas att 3 kap. 7 § andra stycket IL anger en presumtion om att en person som reser från Sverige ska anses ha väsentlig anknytning hit under de närmaste fem åren, om han inte visar att han inte har sådan anknytning. Det ankommer alltså på dig att tydligt visa att du inte har väsentlig anknytning hit under de närmaste fem åren! Lyckas du inte med detta kommer du anses ha väsentlig anknytning hit och därmed även bli obegränsad skattskyldig. Den som är obegränsad skattskyldig är enligt 3 kap. 8 § IL skattskyldig för alla sina inkomster både i Sverige och från utlandet. Med allt sammantaget verkar det alltså troligt att du kommer anses vara obegränsat skattskyldig. Den information som framkommit i frågan är däremot inte jätterik så du skulle definitivt kunna lyckas visa att du inte har väsentlig anknytning hit. Om det är så att du verkligen inte på något sätt, inte ens medborgarskap, har någon anknytning hit efter att du flyttar är dock möjligheten att du kommer anses begränsat skattskyldig förhållandevis stor.

3. Begränsat skattskyldig?

Om det nu blir så att du anses vara begränsat skattskyldig gäller följande. Jag utgår ifrån att den inkomst du kommer förvärva i utlandet och det avgångsvederlag du får från din svenska arbetsgivare kommer vara inkomst som hör till inkomstslaget tjänst i enlighet med 10 kap. IL. Skulle du anses vara begränsat skattskyldig är det mycket riktigt SINK (lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta) som blir tillämplig, såvida du inte väljer att bli beskattad enligt IL istället (vilket du inte borde göra).

Avseende det avgångsvederlag du nämner kommer du vara skattskyldig för detta i Sverige enligt 5 § andra punkten SINK. Såvida det företag du kommer jobba på inte är svenskt finns det inget i övrigt i SINK som skulle göra din ersättning från jobbet i utlandet skattepliktig.

Skulle du anses begränsat skattskyldig kommer du alltså efter flytten avseende beskattningsåret 2018 endast vara skattskyldig för det avgångsvederlag du får från din tidigare svenska arbetsgivare. Procentsatsen uppgår mycket riktigt till 20 % enligt 7 § SINK.

4. Avslutning

Sammanfattningsvis kan det konstateras att hela svaret står och faller på om du är obegränsat eller begränsat skattskyldig i Sverige. I slutändan hänger det väldigt mycket på argumentation och Skatteverket kommer med största sannolikhet göra allt de kan för att argumentera för att du har väsentlig anknytning hit, åtminstone under de fem första åren efter din flytt. Om avgångsvederlaget och medborgarskapet är dina enda anknytningspunkter till Sverige skulle jag dock säga att dina chanser att argumentera för motsatsen är relativt goda.

Kan avslutningsvis också nämna att oavsett om du blir obegränsat eller begränsat skattskyldig är chanserna att det uppstår konkurrerande skatteanspråk från Sverige och det land du flyttar till stora. Sådana konflikter kommer lösas med det skatteavtal Sverige har ingått med det landet (om det nu finns ett sådant avtal).

Har du följdfrågor eller frågor om svaret är du välkommen att maila mig på wilhelm.stenvall@lawline.se.

Vänliga hälsningar,

Wilhelm Stenvall
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?