FrågaSKATTERÄTTInternationell skatterätt30/03/2019

Obegränsad eller begränsad skattskyldig?

Hej

Om en utlandssvensk,bosatt i Schweiz ,äger bostadsrätt Sverige och hyr ut den, ska då personen skatta den inkomsten i Sverige? Om bostadsrätt säljs ska då samma person skatta för eventuell vinst i Sverige ?

Personen har sedan många år personnummer som avflyttad.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga finns i inkomstskattelagen (IL).

Skattskyldighet för fysiska personer

En person kan vara obegränsad eller begränsad skattskyldig.

Obegränsad skattskyldighet innebär att personen är skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet (3 kap. 8 § IL). Begränsad skattskyldighet innebär att personen betalar skatt för vissa inkomster (3 kap. 18 § IL).

Följande personer är obegränsad skattskyldiga:

1. Den som är bosatt i Sverige

2. Den som stadigvarande vistas i Sverige

3. Den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här

För att bedöma om den tredje punkten är uppfylld d.v.s. om personen har väsentlig anknytning till Sverige måste man göra en samlad bedömning av olika omständigheter (3 kap. 7 § första stycket IL).

Man tar hänsyn till följande omständigheter vid bedömningen:

-om han är svensk medborgare,

-hur länge han var bosatt här,

-om han inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort,

-om han vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl,

-om han har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk,

-om han har sin familj här,

-om han bedriver näringsverksamhet här,

-om han är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar,

-liknande förhållanden

Det finns inte någon regel för hur många omständigheter som ska föreligga. Innehav av bostad eller fastighet brukar dock ensamt medföra väsentlig anknytning. Om personen inte är obegränsad skattskyldig är han eller hon begränsad skattskyldig (3 kap. 17 § första punkten IL).

Sammanfattning

För att veta om personen är skattskyldig i Sverige måste man först bestämma om han eller hon är obegränsad eller begränsad skattskyldig. Innehav av bostadsrätten talar starkt för att personen har väsentlig anknytning till Sverige och därför är obegränsad skattskyldig d.v.s. alla inkomster ska beskattas i Sverige. För mer information hur skatt ska hanteras när man hyr ut en bostadsrätt finner du här.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Tina HashemRådgivare
Hittade du inte det du sökte?