Oavlönat arbete

2020-05-30 i Anställningsformer
FRÅGA
Timanställd och efter dispyt med arbetsgivaren avbröt hen min "anställning". Jag lämnade ID-kort och nycklar och körde hem. Väl hemma kom jag på att jag fått 20 timmars arbete som var godkända och klara. Det finns bevis pdf-fil där timmar och godkännande framgår. I min värld har vi slutit ett avtal gällande dessa timmar. Kan jag kräva att få arbeta eller få lön för detta avtal?
SVAR

Hej tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som huvudregel är det du och din arbetsgivare som tillsammans förhandlar om lönevillkor och de arbetstider som ska gälla. Som arbetstagare ska du aldrig behöva arbeta oavlönat enligt arbetsrättsliga principer som råder här i Sverige. Enligt 6 § Lagen om anställningsskydd ska arbetsgivaren lämna skriftlig information om de villkor som är av väsentlig betydelse, vilket kan inkludera lön och timmar. Det bästa skulle vara att kräva ett skriftligt anställningsavtal.

Ej utbetald lön:

Anställningsavtalet är bindande för båda parter, dvs. arbetsgivaren och arbetstagaren. Det är arbetsgivarens skyldighet att betala ut lön till sina anställda. Om arbetsgivaren har tecknat ett kollektivavtal gäller det som utgångspunkt för alla anställda på arbetsplatsen, inklusive dig som arbetstagare. Genom att inte betala ut lön enligt anställningsavtalet eller kollektivavtalet begår arbetsgivaren avtalsbrott. Arbetsgivaren åsidosätter därigenom sina skyldigheter i väsentlig mån. Arbetstagaren ska dock på fordran göra gälla detta mot arbetsgivaren. Du måste som arbetstagare prata med din arbetsgivare om att du arbetat oavlönat och benämna exakt vilka timmar det gäller.

Gällande fordran mot sin arbetsgivare:

Det uppkommer en fordran om lönen inte utbetalas enligt anställningsavtalet som förfallit till betalning den dag lönen ska betalas ut, vanligtvis den 25:e varje månad. Därmed kan en dröjsmålsränta aktualiseras enligt räntelagen (RL). Lagen gäller om inget annat avtalats, i kollektivavtalet eller anställningsavtalet. Dröjsmålsränta börjar löpa från den 25:e fram till den dagen som lönen utbetalas enligt 3 § 1 st och 6 § RL.

Arbetstagarens tillvägagångssätt:

Som arbetstagare kan du påpeka till arbetsgivaren om att din fulla lön inte blivit utbetald. Om inte arbetsgivaren vill betala ut de timmar du faktiskt har arbetat kan du vända dig till ditt fackförbund (förutsatt att du är med i ett fackförbund). Om du som arbetstagare inte vill vända dig till ditt fackförbund eller inte är med i ett fackförbund kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten (KFM). Genom att vända dig till KFM kan du ansöka om ett betalningsföreläggande. Det innebär att KFM ålägger arbetsgivaren att betala ut lönen, och att du som arbetstagare får din fordran betald enligt 2 § 1 st lag om betalningsföreläggande. Ett sådant betalningsföreläggande görs skriftligen enligt 9 § lag om betalningsföreläggande. Du kan läsa mer om detta på KFM:s hemsida, där även blanketter finns för ansökan. För att vidare utreda frågor är du varm välkommen att boka tid med vår juristbyrå för det här.

Vänligen,

Andrea Vrcic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (737)
2021-01-19 Kan man bli tillsvidareanställd efter 2 år av vikariat trots att man fyller 67 år?
2021-01-18 Hur lång får en provanställning vara?
2021-01-15 Inlasning enligt BEA
2021-01-14 Kan man avtala om två veckors uppsägningstid om man har en allmän visstidsanställning?

Alla besvarade frågor (88253)