oavhängig och opartisk domstol

FRÅGA
Hej! Jag gör ett skolarbete i kursen "Rätten och samhället" och har fastnat på EKMR:s artikel 6, formuleringen om en oavhängig domstol. Vad krävs för att en domstol ska vara att anse som avhängig/beroende?Rättsfall som exempel: En man har häktats för inblandning ett värdetransportrån. Som medlem i en kriminell mc-grupp är misstankegraden hög till en rad andra personer och brott som utreds, vilket drar ut på tiden. Efter 2.5 år döms personen till grovt brott i 7.5 år, borträknat 2.5 år i häkte, vilket blir 5 år. Men är detta verkligen ett domslut som har tagits av en oavhängig domstol? Har domstolen då varit beroende/avhängig av utredningen/förundersökningen innan den har velat döma. Bryter det då mot Europakonventionens artikel 6 som säger att var och en, vid prövningen av ens civila rättigheter, har rätt till en "oavhängig" offentlig domstol inom skälig tid?Tack för svar på förhand!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vi har som utgångspunkt att inte besvara skol-relaterade frågor, men jag kan hjälpa dig att precisera begreppet oavhängig och opartisk domstol enligt art.6 i EKMR, så kan du ta den utgångspunkten och resonera kring ditt exempel!

Att en domstol ska vara oavhängig handlar främst om att den ska vara självständig i förhållande till lagstiftaren, parterna i målet och den verkställande makten (regeringen). Detta är en utgångspunkt som kommer ur maktdelningsteorin, alltså att det finns en maktfördelning mellan olika organ vad gäller domstolsverksamheten och statsmakten. Regeringen ska inte kunna påverka dömandet i enskilda fall och domstolarna ska vara självständiga gentemot regeringen. I detta begrepp innefattas flera moment, så som utnämnandet av domare och att de inte ska kunna påverkas utifrån. Opartiskheten är ofta nära sammanflätad med oavhängigheten, som handlar om domarens neutrala ställning och jävsregler.

Häktningstiderna är något som diskuterats och kritiserats flera gånger av bland annat Europadomstolen, och att det strider mot bland annart art. 5 och art 6 EKMR. Än så länge finns det inget uttryckligt tak för häktningstid i Sverige, men det har varit på tal flera gånger. Du kan läsa mer om detta på regeringens eller riksdagens hemsida, men även en del i olika juridiska tidsskrifter som källhänvisar vidare!

Sammanfattningsvis så handlar dessa begrepp huvudsakligen om att domstolens beslutsfattning ska vara självständig. Här innefattas inte självständigheten gentemot bevisning och annat som tas upp i målet på det sättet att domstolen ska fatta beslut oberoende av detta. Domstolen är ju i allra högsta grad beroende av att åklagare och polis gjort ett gediget arbete och har presenterar tillräcklig bevisning för att domstolen ska kunna döma bortom rimligt tvivel. Det är inte denna oavhängighet som art. 6 i EKMR syftar till.

Om du vill läsa mer om hur detta appliceras i praktiken rekommenderar jag dig att läsa lite rättsfall från Europadomstolen. Det går förhållandevis lätt att hitta via Europadomstolens hemsida, eller deras databas HUDOC. Där kan man också sortera på typ av rättsfall och vilken artikel som rättsfallet ska beröra! Om du vill läsa om de svenska regleringen rekommenderar jag Prop. 2009/10:80 En reformerad grundlag, s. 126 och framåt.

Hoppas du fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gripande, häktning, anhållande (259)
2021-10-18 Envars rätt att gripa någon med tillträdesförbud
2021-10-17 Kan man ta reda på om någon suttit häktad?
2021-09-29 Häktning vid grov narkotikasmuggling
2021-09-28 Vad gäller om man blivit frihetsberövad av väktare i butik och väntar på polis?

Alla besvarade frågor (96436)