Nyttjanderättshavare tillför föremål till fastighet

2015-07-29 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Om man hyrt en stuga och byggt en altan till denna kan man plocka ner denna och ta med den vid flytt.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jordabalken 2 kap 2 § beskriver vad som är att se som byggnadstillbehör. I paragrafen nämns ”fast inredning och annat varmed byggnaden blivit försedd, om det är ägnat till stadigvarande bruk för byggnaden eller en del av denna”. En altan bör utan närmare förklaring kunna klassificeras som byggnadstillbehör.

I 4 § i samma balk berörs din fråga. Där anges att föremål som nyttjanderättshavare har tillfört fastigheten inte hör till fastigheten. Formuleringen i lagrummet är dock lite svår att förstå. Vad som måste utredas är i vems intresse föremålet har tillförts fastigheten. Föremål som en hyresgäst har tillfört en fastighet kan ej ses som ett byggnadstillbehör eftersom en hyresgäst i de flesta fall gjort detta i sitt eget intresse. Således bör du kunna ta med dig altanen.

Ytterligare en viktig punkt att ta upp är huruvida borttagandet och nedmontering orsakar väsentlig värdeförstöring på den stuga du hyrt. Om så är fallet kan nedmontering nekas på den grunden.

Med vänlig hälsning,

Stina Bagge
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll