Nyttjanderättsavtals giltighet mot ny ägare

2015-10-28 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej. Jag har en fråga. Min granne ha kopplat in sitt vatten på våran vattenpost och vägrar nu ta bort den. Han påstår att det finns ett avtal med förra ägarna av tomten. Men så vitt jag vet finns det inget skriftligt på det.Och vi fick inte veta att han gjort det förens 2 år efter vi köpt tomten. Nu undrar jag om jag har rätt att koppla bort deras vatten eller gör jag mig skyldig till något brott om jag gör det.Dom vill även inte visa upp något avtal. Så jag kan ju inte till 100% vara säker på att ett inte finns ett avtal kan man kräva att dom visar upp avtalet eller måste man ta det hela till tingsrätten? Hoppas ni förstår min fråga Mvh mattias
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det avtal som påstås föreligga mellan din granne och förre ägaren av tomten (fastigheten) verkar vara ett nyttjanderättsavtal. För att ett sådant ska bli giltigt gentemot dig som ny ägare ska det vara inskrivet hos Lantmäteriet (7:11§ Jordabalken). En inskrivning görs för att skydda avtalsparten (i det här fallet grannen) mot nya ägare (dig), så att avtalet ska fortsätta gälla. Om det föreligger ett nyttjanderättsavtal som inte är inskrivet hos Lantmäteriet så gäller det mot dig endast om du visste att det förelog avtal eller borde ha insett att det förelog ett avtal om att nyttja din vattenpost (7:14§ Jordabalken). Skulle det vara så att den förre ägaren av din fastighet har gjort en inskrivning hos Lantmäteriet kan du ansöka om att avlägsna det på Lantmäteriets hemsida, se länk: http://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Min-fastighet/Ansok-om-inskrivning-av-servitut-och-ovrig-inskrivning/

Det blir ett brott att koppla bort vattnet om det föreligger ett giltigt avtal som är inskrivet hos Lantmäteriet eller om du borde ha känt till att det förelåg ett avtal.

Vad gäller din fråga angående möjlighet att begära ut avtalet om du skulle ta målet till domstol så finns det en materiell editionsplikt i rättegångsbalken, 38:3§, som tillåter dig att hos domstolen begära att de förelägger motparten att inkomma med skriftliga handlingar där du anser dig ha en grundat anspråk, med andra ord där du anser dig ha rätten att få tillgång till det skriftliga dokumentet.

Hoppas att du fått svar på din fråga,

Med vänlig hälsning

Ophelia Wigström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2000)
2020-11-30 Vem är skyldig att bygga en mur på tomtgräns?
2020-11-30 Rökning under spisfläkt?
2020-11-27 Hur många timmar om dagen kan man spela piano i sin lägenhet?
2020-11-25 Krävs bygglov för att montera solcellspaneler på tak inom detaljplanelagt område?

Alla besvarade frågor (86940)