FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt18/08/2018

Nyttjanderättsavtal.

Jag är ägare av ett hus som min pappa och hans sambo bor i. När jag köpte huset skrev han ett nyttjandeavtal

Som säger att hanfår lov att bo kvar så länge han vill och skulle han avlida så får hans sambo bo kvar ett år.

Min fråga är, gäller detta när dom flyttar isär?

Lawline svarar

Hej.

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Nyttjanderättsavtal.

Ett avtal om nyttjanderätt definieras som ett avtal dör specifik person (antingen juridisk eller fysisk) ges en rätt att nyttja specifikt utrymme. Detta innebär att ett nyttjanderättsavtal kan avse allt från nyttjande av en bit jord till nyttjanderätt till en hel bostad.

Om dock avtalet är skrivet som att en annan fastighet har rätt att bruka någon annan mark än den själv ägda så handlar det om ett servitutsavtal. Om avtalet anser en lokal eller bostad som upplåts mot ersättning rör det sig normalt sett om ett hyresavtal. Om man har nyttjanderätt till mark mot ersättning brukar det röra sig om arrende. Med detta vill jag ha sagt att ett nyttjanderättsavtal ibland kan röra sig om en annan avtalsform. Skillnaden mellan dessa 4 avtalstyper är ganska stor och ger upplåten och gästen olika rättigheter. Detta svar kommer dock besvaras utifrån att det rör sig om en nyttjanderätt.

Nyttjanderättsavtal har väldigt få begränsningar gällande villkor i vilket stor avtalsfrihet råder. Några begränsningar som finns är en ridbegränsning för upplåtelsetiden (50/25 år enligt 7 kap. 5§ Jordabalken), verkan av fastighetens övergång (7 kap. 11-20§§ Jordabalk) och rätt till inskrivning (7 kap. 10§ Jordabalken). I övrigt kan man avtala om det mesta i den mån det inte blir helt oskäligt eller står i strid mot 7 kap. Jordabalken eller annan lag. Hur gästen får nyttja nyttjanderätten, vem som får använda sig av nyttjanderätten och dylikt är dock helt fritt att avtala om.

Svar.

Svaret beror helt på vad som står i avtalet. Om nyttjanderättsavtalet avsåg endast din far så borde avtalet fortsätta att gälla även om de separeras medan om avtalet avsåg fin far och dennes sambo gemensamt så borde avtalet upphävas. Ofta så är nyttjanderättsavtal inte 100% reglerade i vilket man får vända sig till hur parterna har uppfattat avtalet. Detta är inte ovanligt eftersom nyttjanderättsavtal inte har något speciellt formkrav.

Mitt råd är att ni diskuterar hur ni gemensamt vill formulera avtalet om något sådant skulle hända. Skulle ni ändra eller lägga till saker i avtalet så kommer det juridiskt sett fungera som att det gamla avtalet upphävs i vilket det nya avtalet börjar gälla direkt eller vid avtalad tidpunkt (7 kap. 7§ Jordabalken). Detta innebär även att tidsbegränsningen om 50 eller 25 år börjar om från det nya avtalet.

Vänligen


Henrik BergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000