FrågaFASTIGHETSRÄTTServitut12/06/2017

Nyttja annans sommarstuga - servitut eller nyttjanderätt?

Vi äger en sommarstuga tillsammans med en kusin. Vi vill lösa ut henne men har inte pengar till hennes andel.

Hon går med på en mindre summa om hon hennes barn sina systrar får nyttja ställe 4 veckor per år gemensamt i 20års tid.

Det accepterar vi men hon vill ha det inskrivet i ett Servitut på fastigheten och inte ett civilrättsligt avtal eller i gåvobrevet.

Det kan vi inte gå med på då Servitut följer fastigheten och om vi måste sälja innan 20år följer de med som gratis hyresgäster.

Dessutom är huset på ofrigrund och vi äger marken. Gemensamt med 4andra hus. Kan man skriva ett Servitut som ger rätt att brytas vid försäljning och bara är riktat på vårt hus?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om servitut och nyttjanderätt till fastighet finner du i 7-15 kap. Jordabalken (JB).

Ett servitut ger en fastighet rätt att utnyttja en annan fastighet. Servitut avser alltså rättigheter mellan fastigheter och inte personer. Om din kusins rätt att nyttja sommarstugan tillkommer henne personligen, och inte är knuten till en fastighet som hon äger, är servitut inte möjligt.

Istället får ni teckna ett nyttjanderättsavtal. Även detta kan skrivas in i Fastighetsregistret (genom ansökan hos Lantmäteriet). På det sättet kan nyttjanderätten också vara gällande mot nya fastighetsägare - vilket ni får komma överens om ifall ni vill att det ska vara så eller ej. I avtalet ska ni reglera vilken del av fastigheten hon får nyttja (sommarstugan och inte de andra husen). Om ni kommer överens om att nyttjanderätten inte ska vara gällande mot nya fastighetsägare bör ni avtala om vad som händer ifall ni beslutar er för att sälja (ska hon få någon typ av ersättning istället för nyttjandet till exempel).

Hoppas du fick svar på frågan!

Med vänliga hälsningar

Hanna LindstenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Servitut? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000