FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt23/01/2017

Nya bevis efter att Högsta Domstolen avkunnat dom

Vad händer om en dom avkunnats av Högsta Domstolen och det sedan framkommer att det finns nya bevis i fallet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Högsta domstolen är den högsta instansen bland Sveriges allmänna domstolar och man kan inte överklaga deras beslut. Domen ska som huvudregeln alltså stå fast. Om det skulle komma fram viktiga omständigheter eller nya bevis i ett mål efter detta och det är sannolikt att utgången hade blivit en annan om dessa omständigheter varit kända kan det dock blir aktuellt med så kallad resning. Det krävs att det finns en giltig ursäkt för att omständigheterna/bevisen inte blivit kända tidigare. Om det skulle vara till förmån för den dömde i ett brottmål behöver man dock inte visa på godtagbara skäl.

Ansökan om resning ska lämnas till Högsta Domstolen och innehålla vilket mål det gäller samt skälen till varför resning bör beviljas. Högsta Domstolen tar efter detta ställning till om resning ska beviljas.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Hedvig JohanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo