Nya bevis efter att Högsta Domstolen avkunnat dom

2017-01-23 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Vad händer om en dom avkunnats av Högsta Domstolen och det sedan framkommer att det finns nya bevis i fallet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Högsta domstolen är den högsta instansen bland Sveriges allmänna domstolar och man kan inte överklaga deras beslut. Domen ska som huvudregeln alltså stå fast. Om det skulle komma fram viktiga omständigheter eller nya bevis i ett mål efter detta och det är sannolikt att utgången hade blivit en annan om dessa omständigheter varit kända kan det dock blir aktuellt med så kallad resning. Det krävs att det finns en giltig ursäkt för att omständigheterna/bevisen inte blivit kända tidigare. Om det skulle vara till förmån för den dömde i ett brottmål behöver man dock inte visa på godtagbara skäl.

Ansökan om resning ska lämnas till Högsta Domstolen och innehålla vilket mål det gäller samt skälen till varför resning bör beviljas. Högsta Domstolen tar efter detta ställning till om resning ska beviljas.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Hedvig Johansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1094)
2020-12-02 Vad ska finnas med i ett överklagande?
2020-11-30 Delgivning fem minuter innan förhandlingens start?
2020-11-26 Can a foreign authority sue in Swedish court and which law is applies in such cases?
2020-11-22 Praxis och dess betydelse

Alla besvarade frågor (86880)