Ny bevisning under huvudförhandling

2015-11-21 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Hej.Jag har blivit dömd för ett brott, men det saknas teknisk bevisning i form av bilder eller loggar. En överklagan har skickats in, frågan är kan målsägande komma med bevis/vittnen på rättegången eller måste dessa redovisas innan? Isf hur långt innan? I Stieg Larssons böcker (vet att det är fiktivt) så framkommer tung bevisning mitt under rättegången. Stämmer det med verkligheten ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Svar
Ja, det är i brottmål fullt möjligt att inkomma med ny bevisning nära inpå eller under huvudförhandling. Detta ska dock inte leda till att den tilltalade blir överrumplad.

Utredning

För brottmål och tvistemål gäller olika regler vad beträffar när och hur bevisning får läggas fram. I tvistemål kan parterna redan under förberedelsen få del av ett s.k. preklusionsföreläggande, se 42:15-15a Rättegångsbalken. Detta innebär att en part efter föreläggandet inte längre kan tillföra ny bevisning för sin talan hur som helst.

I brottmål gäller inte dessa preklusionsregler. Detta motiveras med rättssäkerhetshänsyn. Det är istället viktigare att det blir rätt.

Ny bevisning kan dock leda till uppskjutande av huvudförhandlingen, se vidare 46:2 st. 1 p. 5 Rättegångsbalken. Detta motiveras med den allmänna principen om "equality of arms", som anses utmynna från art. 6 Europakonventionen. I samröre med den s.k. kontradiktionsprincipen (rätten att bemöta vad som anförs mot en själv) får detta effekten att skäligt rådrum måste beviljas den tilltalade och dennes försvar, när ny betungande bevisning anförs i ett sent skede.

Slutord

Detta är vad som inryms i vår gratisrådgivning, gäller det målsäganden vill anföra annat än själva åtalet blir utredningen en annan. Har du fler frågor om detta så kontakta gärna oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller mejla oss på info@lawline.se

Philip Söderberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (347)
2020-12-04 Beslag - Förverkande - Vad gäller?
2020-12-01 Blir utvecklingsstördas utsagor betrodda i rättssalen?
2020-11-30 är bevisning som läckt värdelös i domstol?
2020-11-30 Hur kan jag bevisa att jag inte haft mobilen i handen medan jag kör?

Alla besvarade frågor (86932)