ny bevisning efter nedlagd förundersökning

2020-07-16 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Om ett fall av misshandel har blivit nedlagt 2 gånger och det ska upp till rättegång efter 3 år hur troligt känns det att nya vittnen ska ha framkommit. Låter väldigt konstigt i mina öron.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inleda och lägga ned förundersökning

En förundersökning ska inledas när det finns anledning att anta att ett brott har begåtts (23 kap. 1§ första stycket rättegångsbalken). Det är huvudsakligen polis eller åklagare som fattar beslut om att inleda en förundersökning (23 kap. 3§ första stycket RB). Det är antingen polis eller åklagare som beslutar om att lägga ned förundersökningen, utifrån det bevismaterial som finns (23 kap. 4a§ tredje stycket RB, 23 kap. 4a§ första stycket RB). En förundersökning kan dock återupptas om ny bevisning kommer fram som kan leda till en fällande dom.

I ditt fall

Det är svårt att säga hur sannolikt det är i ditt fall, att nya vittnen har framkommit under utredningen. Men som ovan nämnts är det möjligt, eftersom förundersökningen lagts ned och återupptagits. Det kan exempelvis även vara så att gamla vittnen har gett ny information. Om jag förstår din fråga rätt, har det även väckts åtal vid tingsrätt. Då kommer du få hem en stämningsansökan från tingsrätten. I den framgår all bevisning som åklagaren åberopar, både skriftlig och muntlig. Där kan du alltså se vilka vittnen åklagaren vill höra vid rättegången. Du kan även begära ut förundersökningen från tingsrätten för att läsa igenom alla vittnesförhör som utredningen har baserats på.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Sara Pedersen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (404)
2022-01-24 Varför dömdes inte personen trots att bevis fanns?
2022-01-17 Kan man bli dömd för ett brott om man erkänner efter att domen vunnit laga kraft?
2021-12-16 Bevisbörda vid styrkande av om något är en gåva
2021-12-12 Olagligt / otillbörligt anskaffade bevis

Alla besvarade frågor (98704)