Ny ansökan om lagfart efter äktenskapsskillnad

2016-07-04 i Fastighet
FRÅGA
Hej Vi ska skiljas. Vi har varit gifta. Vi har skrivit ett bodelningsavtal och ansökt om äktenskapsskillnad. Jag har stått som ensam ägare på vår fastighet. Vi gör upp i godo och jag kommer att bo kvar, ta över lånen ensam och äga huset ensam. Måste jag söka ny lagfart på fastigheten? Vi har alltså formellt inte ägt huset tillsammans. Med vänlig hälsning, Åsa
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om lagfart regleras i 20 kap. Jordabalken (JB). Enligt 20 kap. 1 § JB (här) ska den som med äganderätt förvärvat fast egendom söka lagfart inom den tid som anges i 20 kap. 2 § JB (här), vilket är inom tre månader efter det att den handling som förvärvet grundas på upprättades. Enligt 20 kap. 1 § 2 st. JB (här) är make som tillskiftats egendom vid bodelning inte skyldig att söka lagfart på förvärvet, utom när egendomen förut tillhört den andra maken. Så länge egendomsförhållandena vid bodelningen inte ändras behövs således inte någon ny ansökan om lagfart. I ditt fall verkar det som att du har varit formell ägare av fastigheten hela tiden, vilket gör att det inte har blivit någon förändring i egendomsförhållandena efter bodelningen vad gäller huset. Detta medför att du inte behöver söka lagfart om på nytt.

Jag hoppas att du fick svar på din fundering!

Med vänlig hälsning

Sara Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (521)
2020-11-21 Hur skriver jag över min andel av bostaden på min son?
2020-11-19 Fastighetstillbehör - tvist
2020-11-17 Fel i fastighet
2020-11-07 Regelverk angående snöskottning

Alla besvarade frågor (86427)