Nödvärnsrätten för receptionisten mot den olovliga gästen.

Är det lagligt att röra fysiskt andra individer som privatperson? (Inte i ett sexuellt sammanhang) Ett exempel: Om man jobbar i en hotellreception och det kommer in en berusad uteliggare som vägrar lämna receptionen. Får receptionisten i detta fall avlägsna individen genom att ta tag i personen, är det olagligt?

Lawline svarar

Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

För det första kan sägas att vi hittar de flesta av svaren i brottsbalken (1962:700) [BrB]. I brottsbalken uppställs regler som gör det möjligt för dig som enskild individ att tillgripa visst våld mot personer som begår eller är påväg att begå en brottslig gärning. Detta kallas för nödvärn och regleras i 24 kap. BrB. När den berusade personen kvarstannar i lobbyn efter tillsägelse att hen ska lämna, gör sig personen skyldig till olaga intrång enligt 4 kap. 6 § andra stycket BrB. Receptionisten har då rätt att tillgripa visst våld, som annars skulle varit brottsligt, för att få ut personen ur lokalen. Receptionisten får alltså ta tag i personen och handgripligen få ut personen. 

Jag hoppas du fick svar på din fråga. Har du fler frågor så tveka inte att vända dig till Lawline igen!

Vänligen,


Axel StenquistRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”