Nödvärnsrätt vid obeväpnat angrepp

Detta är ett teoretiskt scenario. Jag går på gatan, jag har en multi-tool swiss army pocket kniv i fickan. Lagligt enligt knivlagen. Det kommer två eller flera män mot mig. Dem här personerna hotar mig verbalt och jag ser ingen utväg. Jag försöker kommunicera med männen och lugna ner dem. Men det funkar inte. Deras avsikt är att skada mig med dödligt våld. Jag vet inte om personerna är beväpnade eller inte. Har jag rätten att använda mitt redskap i fickan i självförsvar även om personerna inte är beväpnade? Isåfall vad händer om en av personerna avlider av skador efter att jag har flytt från platsen. Blir jag dömd för dråp? Om jag inte har ett föredetta kriminellt register hur ser scenariot ut? Kommer jag att hamna i fängelse?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bärandet av kniv

Inledningsvis vill jag kommentera påståendet om att det är lagligt enligt knivlagen att bära en swiss army pocket knife på gatan. Enligt knivlagen får knivar, andra stick- och skärvapen och andra föremål som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa inte innehas på allmän plats (1 § 1 st. knivlagen). Detta förbud gäller inte om kniven ingår som utrustning i ens arbete eller om innehavet annars med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter är att anse som befogat (1 § 2 st.).

Det stämmer visserligen att en mindre fickkniv i många fall skulle anses tillåten att bära på allmän plats, vilket jag utgår från att ”gatan” i detta scenariot är. Däremot finns det exempel där en person dömts för brott mot knivlagen på grund av att ha burit just en multi tool swiss army knife, som då innehållit ett blad på ca 9 cm.

Huruvida du i detta scenario bryter mot knivlagen genom att bära ett sådant föremål på allmän plats, kan alltså bero dels på storleken på bladet men även platsen du befinner dig på. Skulle denna plats vara i centrum anses det sällan befogat att bära kniv – att bära kniv för att man ska känna sig trygg anses exempelvis inte som befogat. Det kan däremot anses befogat att jägare eller friluftsmänniskor har med sig kniv eller att man har med sig kniv på utflykt eller picknick (såvida inte kniven är av sådan beskaffenhet att den är mer ägnad att använda som vapen).

Nödvärnsrätt vid angrepp

Om man står under ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp har man rätt att försvara sig. En gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig (24 § 1 st. brottsbalken). Man måste alltså titta på omständigheterna runt omkring angreppet för att avgöra om du i detta scenario gör dig skyldig till brott.

Nödvärnsbedömningar är väldigt svåra att göra och det finns utrymme att göra olika tolkningar. Det bör dock tveklöst vara så att du har rätt att ta upp ett vapen och ”hota” dina angripare som en form av självförsvar. Detta kan inte anses uppenbart oförsvarligt. Att försvara sig med dödligt våld mot någon som i angreppet inte använder vapen måste dock i de flesta fall enligt min mening anses uppenbart oförsvarligt. Rör det sig om ett större antal personer som attackerar dig är det dock mer troligt att ditt handlande anses falla inom nödvärnsrättens gränser. Min slutsats är ändå att det är troligt att du kan komma att dömas för ett brott om du använder dödligt våld, i synnerhet mot en obeväpnad person.

Vilket brott som i så fall är aktuella beror på ditt uppsåt, men grov misshandel, vållande till annans död och dråp skulle kunna komma ifråga. Grov misshandel, vållande till annans död och dråp är allvarliga brott och det finns endast fängelse i straffskalan. Ett eventuellt kriminellt register kan dock medföra att straffet skärps. Skulle det vara så att du hållit dig inom den ram som nödvärnsrätten ställer upp har du inte begått något brott och straffas givetvis inte.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Cecilia LenmanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Nödvärn och annan ansvarsfrihet? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo