Nödvärnsrätt vid kränkning

FRÅGA
Hej!Om en person kallar någon för något i kränkande ordalag. Kan den kränkte person då hävda nödvärn om hen slår ned personen? Eller måste hen ge igen med samma mynt, d.v.s. kränka tillbaka och i så fall räknas då kränkningen som nödvärn?
SVAR

Hej tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rätten till nödvärn regleras i 24 kap. 1 § brottsbalken (BrB). Lagen finner du här. För att nödvärnssituation ska anses föreligga krävs i första hand ett brottsligt angrepp på person. En kränkning kan utgöra ett ärekränkningsbrott, både i form av exempelvis förtal (5 kap. 1 § BrB) eller förolämpning (5 kap. 3 § BrB). Det krävs dock att gärningen har karaktären av ett kroppsligt angrepp på person för att ärekränkningsbrott ska ge rätt till nödvärn. Om alla brottsförutsättningar för ett ärekränkningsbrott är uppfyllda krävs det att angreppet är påbörjat eller överhängande. Brottet får inte vara avslutat då det innebär att en en nödvärnssituation inte längre föreligger.

Om det anses föreligga en nödvärnssituation ska gärningen, som den som befinner sig i nödvärn företar, inte vara uppenbart oförsvarlig. Den vägledande principen är att försvarsgärningen inte får klart avvika från vad som har varit behövlig och att det inte heller får råda ett uppenbart missförhållande mellan nödvärnsgärningen och den skada som hotar genom angreppet.

Det första scenariot, att den kränkte personen slår ned angriparen bör vara ett fall då det råder missförhållande mellan nödvärnsgärningen och den skada som hotar genom angreppet. Det bör vara uppenbart oförsvarligt att skydda sig mot ett ärekränkningsbrott genom att i nödvärn misshandla (3 kap. 5 § BrB) den angripande. Det kan inte heller anses behövligt att slå ned någon för att man blir kränkt.

I det andra scenariot bör problemet ligga i huruvida ärekränkningen är ett avslutat eller ett pågående brott. Som tidigare nämnt föreligger ingen nödvärnssituation om angreppet är avslutat. Det är dock oklart i vilken mån man kan skydda sig mot en kränkning genom att företa samma brottsliga handling tillbaka. Det kanske inte är behövligt att företa ett ärekränkningsbrott för att skydda sig själv.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (186)
2021-07-31 Är det okej att bryta sig in i någons hem om det är för att ta tillbaka något som är mitt?
2021-06-30 Får man i nödsituationer använda sig av blåljus?
2021-05-31 Rätt till nödvärn
2021-05-26 Hur mycket våld kan man samtycke till innan det blir olagligt?

Alla besvarade frågor (94588)