Nödvärnsrätt vid kränkning

Hej!

Om en person kallar någon för något i kränkande ordalag. Kan den kränkte person då hävda nödvärn om hen slår ned personen? Eller måste hen ge igen med samma mynt, d.v.s. kränka tillbaka och i så fall räknas då kränkningen som nödvärn?

Lawline svarar

Hej tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rätten till nödvärn regleras i 24 kap. 1 § brottsbalken (BrB). Lagen finner du här. För att nödvärnssituation ska anses föreligga krävs i första hand ett brottsligt angrepp på person. En kränkning kan utgöra ett ärekränkningsbrott, både i form av exempelvis förtal (5 kap. 1 § BrB) eller förolämpning (5 kap. 3 § BrB). Det krävs dock att gärningen har karaktären av ett kroppsligt angrepp på person för att ärekränkningsbrott ska ge rätt till nödvärn. Om alla brottsförutsättningar för ett ärekränkningsbrott är uppfyllda krävs det att angreppet är påbörjat eller överhängande. Brottet får inte vara avslutat då det innebär att en en nödvärnssituation inte längre föreligger.

Om det anses föreligga en nödvärnssituation ska gärningen, som den som befinner sig i nödvärn företar, inte vara uppenbart oförsvarlig. Den vägledande principen är att försvarsgärningen inte får klart avvika från vad som har varit behövlig och att det inte heller får råda ett uppenbart missförhållande mellan nödvärnsgärningen och den skada som hotar genom angreppet.

Det första scenariot, att den kränkte personen slår ned angriparen bör vara ett fall då det råder missförhållande mellan nödvärnsgärningen och den skada som hotar genom angreppet. Det bör vara uppenbart oförsvarligt att skydda sig mot ett ärekränkningsbrott genom att i nödvärn misshandla (3 kap. 5 § BrB) den angripande. Det kan inte heller anses behövligt att slå ned någon för att man blir kränkt.

I det andra scenariot bör problemet ligga i huruvida ärekränkningen är ett avslutat eller ett pågående brott. Som tidigare nämnt föreligger ingen nödvärnssituation om angreppet är avslutat. Det är dock oklart i vilken mån man kan skydda sig mot en kränkning genom att företa samma brottsliga handling tillbaka. Det kanske inte är behövligt att företa ett ärekränkningsbrott för att skydda sig själv.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Nödvärn och annan ansvarsfrihet? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo