Nödvärnsrätt vid hemfridsbrott

Hej! Min mormor äger en bostad där min morbror också bor. Vad gäller om min mormor tillåter en utomstående att komma på besök men min morbror vill verkligen inte ha den människan och ber människan att gå? Kan min morbror använda nödvärn för att få bort människan även om han inte äger bostaden utan endast nyttjar den?

Lawline svarar

Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Nödvärn regleras i 24 kap. 1 § Brottsbalken. Rätten till nödvärn kräver att vissa förutsättningar är uppfyllda. För det första krävs att användandet av nödvärn på grund av omständigheterna i det enskilda fallet inte är uppenbart oförsvarligt, 24 kap. 1 § första stycket BrB. Detta innebär i princip att nödvärnshandlingen ska stå i proportion till angreppet. Dessutom ställs det i lagen upp en lista på vilka situationer rätten till nödvärn föreligger mot. Exempel på en sådan situation är mot den som olovligen tränger sig in i, eller försöker tränga sig in i rum eller hus, 24 kap. 1 § andra stycket  3 p. BrB. Här kan vi ta vägledning av brottet hemfridsbrott som föreligger då någon olovligen tränger sig in i annans bostad, se 4 kap. 6 § BrB. Det krävs alltså att någon utan tillstånd tränger sig in i en bostad. Men hur blir det då om fler personer bor i huset där ena personen samtycker till att den utomstående kommer in medans andra husägaren vägrar att den utomstående kommer in i bostaden? Har den utomstående då olovligen eller lovligt kommit in i bostaden? I NJA 1944 s. 67 hade en person stannat kvar i en lägenhet som ägdes av ett par. I fallet hade maken uppmanat den utomstående personen att lämna medans makan velat ha kvar den utomstående personen i bostaden. HD dömde den utomstående personen till hemfridsbrott, trots att makan velat att personen skulle stanna i lägenheten.

Skulle en utomstående person stanna kvar i din mormor och morbrors gemensamma bostad kan den utomstående personen göra sig skyldig till hemfridsbrott om enbart en av personerna motsätter sig att utomstående personen befinner sig i bostaden enligt 4 kap. 6 § BrB och rättsfallet NJA 1944 s. 67. Detta innebär i sin tur att nödvärnsrätten föreligger för morbrodern mot utomstående personen att lämna bostaden enligt 24 kap. 1 § andra stycket tredje punkten BrB.

Blir det hemfridsbrott om enbart din mormor äger bostaden?

Enligt förarbetena är det viljan hos den som bor och lagligen disponerar över bostaden som avgör om någon lovligt eller olovligen befinner sig i bostaden, prop. 2021/22:194 s. 8. Om det enbart är din mormor som lagligen disponerar över bostaden och hon inte motsätter sig att den utomstående personen är i bostaden torde nödvärnsrätten inte föreligga för morbrodern att avlägsna personen från lägenheten.

Jag hoppas du fick svar på dina frågor! Har du ytterligare frågor eller funderingar så tveka inte att vända dig till oss igen!

Vänligen,

Axel StenquistRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”