Nödvärnsrätt vid attack på husdjur

Hej. Om någon skulle attaakera min hund och jag försvarar hunden med visstt våld. Kan det kallas nödvärn?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Nödvärnsrätten är en ansvarsfrihetsgrund som regleras i brottsbalkens 24 kap. 1 §. Enligt 2 st. 1 p. föreligger en rätt till nödvärn mot ett påbörjat angrepp eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom. En hund betraktas som lös egendom i lagens mening och faller således under denna punkt.

För att rätt till nödvärn ska föreligga krävs det att gärningen är uppenbart försvarlig med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt. Man får således inte bruka mer våld än vad som är nödvändigt utifrån situationen. Det får inte heller röra sig om hämnd efter ett avslutat angrepp. Hur mycket våld som är "försvarligt" att bruka kan inte bestämmas på förhand utan måste bedömas utifrån varje enskilt fall.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Desirée Wiberg HammarRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Nödvärn och annan ansvarsfrihet? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo