Nödvärnsrätt vid attack på husdjur

FRÅGA
Hej. Om någon skulle attaakera min hund och jag försvarar hunden med visstt våld. Kan det kallas nödvärn?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Nödvärnsrätten är en ansvarsfrihetsgrund som regleras i brottsbalkens 24 kap. 1 §. Enligt 2 st. 1 p. föreligger en rätt till nödvärn mot ett påbörjat angrepp eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom. En hund betraktas som lös egendom i lagens mening och faller således under denna punkt.

För att rätt till nödvärn ska föreligga krävs det att gärningen är uppenbart försvarlig med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt. Man får således inte bruka mer våld än vad som är nödvändigt utifrån situationen. Det får inte heller röra sig om hämnd efter ett avslutat angrepp. Hur mycket våld som är "försvarligt" att bruka kan inte bestämmas på förhand utan måste bedömas utifrån varje enskilt fall.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Desirée Wiberg Hammar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (199)
2022-01-14 Nödvärnsrätt vid misshandel
2022-01-01 Har jag rätt till nödvärn när någon hotar att ta mitt liv?
2021-12-30 Får man utöva nödvärn mot ett barn?
2021-12-29 Får man köra rattfull i en nödsituation?

Alla besvarade frågor (98541)