Nödvärnsrätt mot person som inte lämnar tomt

Hej! Jag undrar om man får använda nödvärnsrätten för att mota bort en person från min trådgård. Har personer alltså rätt att vistas i min enskilda trädgård trots att jag uppmanat personen att lämna, gäller samma lagar som inne i huset som i min trådgård.

Har vem som helst rätt att gå in på ens tomt?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rätt till nödvärn föreligger mot den som vägra lämna bostad (detta gäller även om de befinner sig på tomten) efter att det skett en tillsägelse (24 kap. 1 § 2 stycket p. 4 brottsbalken). Det är av vikt att komma ihåg att även i de fall det har skett en händelse som kan medföra rätt till nödvärn, är det inte säkert att man har rätt att bruka våld enligt nödvärnsrätten. Hänsyn måste tas till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt. Har ett nödvärn har varit uppenbart oförsvarligt med hänsyn till dessa faktorer, har man som försvarare gjort sig skyldig till ett brott. Man får alltså inte använda för mycket våld, vilket beror på situation till situation.

Du har rätt att avlägsna personer från din tomt på lämpligt vis utan att bli dömd för brott.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus SchenkelRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”