Nödvärnsrätt mot person som inte lämnar tomt

FRÅGA
Hej! Jag undrar om man får använda nödvärnsrätten för att mota bort en person från min trådgård. Har personer alltså rätt att vistas i min enskilda trädgård trots att jag uppmanat personen att lämna, gäller samma lagar som inne i huset som i min trådgård. Har vem som helst rätt att gå in på ens tomt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rätt till nödvärn föreligger mot den som vägra lämna bostad (detta gäller även om de befinner sig på tomten) efter att det skett en tillsägelse (24 kap. 1 § 2 stycket p. 4 brottsbalken). Det är av vikt att komma ihåg att även i de fall det har skett en händelse som kan medföra rätt till nödvärn, är det inte säkert att man har rätt att bruka våld enligt nödvärnsrätten. Hänsyn måste tas till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt. Har ett nödvärn har varit uppenbart oförsvarligt med hänsyn till dessa faktorer, har man som försvarare gjort sig skyldig till ett brott. Man får alltså inte använda för mycket våld, vilket beror på situation till situation.

Du har rätt att avlägsna personer från din tomt på lämpligt vis utan att bli dömd för brott.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus Schenkel
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (186)
2021-07-31 Är det okej att bryta sig in i någons hem om det är för att ta tillbaka något som är mitt?
2021-06-30 Får man i nödsituationer använda sig av blåljus?
2021-05-31 Rätt till nödvärn
2021-05-26 Hur mycket våld kan man samtycke till innan det blir olagligt?

Alla besvarade frågor (95697)