FrågaSTRAFFRÄTTBrott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB30/07/2020

Nödvärnsrätt

Hej!

Jag har varit med om en situation i mitt hem mellan mig om min syster där följande sker.

En konflikt mellan mig Kille på 20 år och min syster på 17år uppstår och vi börjar skrika på varandra och jag känner att situationen börjar bli väldigt obehaglig. Jag ringer då våran Pappa på ett video samtal så han hela tiden ser vad som sker. Någon minut efter jag ringt så ger min syster mig en rejäl putt, jag känner att hon snart kommer att ge antingen en ny putt eller slag så jag puttar tillbaka och tar ett steg bak för att försvara mig.

Hon har nu anmält mig för att jag puttade henne. Men enligt mig och även vår Pappa som såg allt så puttade hon mig först och jag puttade bara tillbaka i rent självförsvar.

Nu till min fråga:

Vad gäller angående självförsvar. Om någon puttar en får man då putta tillbaka för att undvika att få fler slag emot sig?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig, se 24 kap 1 § st 1 brottsbalken (BrB).

Det finns fyra situationer som kan ge rätt till nödvärn, dessa är

Ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom, den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar gärning, den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg, eller den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse, se 24 kap 1 § st 2 BrB.

Om en person exempelvis har påbörjat att misshandla dig eller är påväg att göra det har du alltså rätt att använda våld mot den personen för att skydda dig eller för att få det brottsliga angreppet att upphöra, detta utan att du kan straffas för att du begår brott (t.ex. misshandel) mot personen som vill skada dig. Det finns däremot begränsningar gällande hur mycket våld som får användas, du får t.ex. inte knivhugga någon som ger dig ett lätt slag med öppen hand, utan det våld som brukas i självförsvar måste stå i proportion till situationen. Lagen är dock ganska generös, det anges att det våld som brukas i självförsvar inte får våra "uppenbart oförsvarligt". Vad som menas med detta är att försvarsgärningen inte klart får avvika från vad som varit behövligt samt att det inte får råda ett uppenbart missförhållande mellan nödvärnsgärningen och den skada som angreppet hotar. Eftersom att det många gånger kan vara svårt att angöra vilken mängd våld som behövs för att avvärja ett brottsligt angrepp kan man dock gå fri från ansvar trots att man brukat våld som varit uppenbart oförsvarligt om personen i fråga svårligen kunnat besinna sig (t.ex. varit mycket rädd och trott att hotet varit större än vad det i verkligheten varit), se 24 kap 6 § st BrB.

I ditt fall:

Du har valt att putta din syster för att undvika att hon puttar dig eller slår dig, om så är fallet har du befunnit dig i en nödvärnssituation och har således haft rätt att bruka en liten mängd våld för att skydda dig själv. Lagen ställer nämligen inget krav på att personen som utsätts ska välja det minst skadliga alternativet, t.ex. gå därifrån om det går. Jag vet däremot inte hur hårt du puttat henne eller om några skador uppkommit som följd av att du puttande henne och det är därför svårt att ge ett mer vägledande svar. Men som utgångspunkt finns det en lagstadgad rätt till självförsvar.

Mvh

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?