Nödvärnsrätt

FRÅGA
Jag har en syster som börjar komma upp i åldrarna där man går ut och träffar kompisar lite senare på kvällen. Jag själv är 18 år gammal och då naturligtvis bror.I en situation där någon skulle stå och kalla min syster för fula saker och även gå fram och knuffa på henne, får jag då lägga mig i i ett försvars syfte åt min syster.Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Nedan hänvisas till Brottsbalken (BrB) och dess bestämmelser om nödvärn. Lagen hittar du här

Svaret på denna fråga är beroende på vad du menar med att "lägga dig i". Att avbryta en obehaglig, eller ibland rent utav olaglig, situation kan självklart göras på flera olika sätt. Enligt 24 kap. 1 § BrB har en person rätt till att begå en gärning i nödvärn vid ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person. Vad som menas med nödvärn är att det i vissa situationer är tillåtet att använda sig av metoder som i andra lägen är förbjudna. Rätt till nödvärn förutsätter alltså att det inte är ett avslutad angrepp, utan hotet ska uppfattas som ett påbörjat eller överhängande övergrepp. Likaså förutsätts att det är ett brottsligt angrepp, med andra ord att personen blir utsatt för ett brott. Det krävs också att det är ett fysisk angrepp på personen.

Det finns dock i lagrummet vissa begränsningar. En nödvärnsgärning kan utgöra ett brott om det med hänsyn till brottets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarligt. Enligt rättspraxis brukar denna bedömning göras i två steg. För det första ska våldet som man använder inte klart avvika för vad som behövs för att avvärja det brottsliga angrepp som man blir utsatt för. Exempel som kan ges här är att det inte är okej att slå någon om det hade räckt att tala med personen och sedan gå därifrån. För det andra får det inte råda ett uppenbart missförhållande mellan nödvärnshandlingen och den skada som hotar. Det är exempelvis ett uppenbart missförhållande att använda någon form av tillhygge om den andra personen inte har något tillhygge.

Lagen kräver inte att nödvärnsgärningen utförs av den som utsätts för angreppet. Enligt 24 kap. 5 § BrB har en person som hjälper den som utsätts för angrepp samma rätt att vidta nödvärnsgärningen. Detta betyder att om din syster befinner sig i en situation som gör det befogat att vidta en nödvärnsgärning, kan du hjälpa henne och således har du samma nödvärnsrätt som hon har.

Sammanfattningsvis har en person rätt att vidta en nödvärnsgärning vid ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person, under förutsättning att det med hänsyn till brottets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt inte är uppenbart oförsvarligt. Det är också tillåtet att hjälpa någon vid ett sådant angrepp.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Ida Hellsten
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (192)
2021-11-21 Förmansorder 24:8 BrB
2021-11-19 Påverkar egendomens värde omfattningen av det våld man får använda sig av för att försvara sig i en nödvärnssituation?
2021-11-19 Finns det något rätt sätt att agera i självförsvar?
2021-11-14 Försvarlighet vid berövande av annans egendom

Alla besvarade frågor (97339)