Nödvärnsrätt

FRÅGA
Hej Lawline!Ponera följande: Jag hamnar i en nödvärnssituation och skadar angriparen så pass allvarligt att han får livshotande skador och måste söka akut läkarvård för att överleva. Har jag någon juridisk skyldighet att larma 112 för att rädda hans liv? Skulle en domstol kunna fälla mig för exempelvis misshandel om han överlever eller dråp om han dör?Gäller detsamma även för polis, militär och personal i bevakningsbranschen?Tacksam för svar!Axel
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt brottsbalken 24 kap. 1 § är en gärning som någon begår i nödvärn brottslig endast om den är uppenbart oförsvarlig med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt.

Avgörande för om du kan fällas för brott är alltså om den gärning du begår mot angriparen är uppenbart oförsvarlig. Vilka gärningar som är uppenbart oförsvarliga skiljer sig från situation till situation. I regel brukar man säga att våld får bemötas med lika våld. Att tillfoga en person livshotande skador och sedan lämna denne till sitt öde är i många situationer svårt att försvara.

Det är betydligt lättare att en misshandel inte anses uppenbart oförsvarlig än ett dråp. Om angriparen avlider till följd av det våld du tillfogar honom kan det, beroende på situationen, vara avgörande för om det är uppenbart oförsvarligt eller inte. Om du i en nödvärnssituation måste använda våld bör du använda minsta möjliga våld som situationen kräver.

Nödvärnsrätten gäller för alla även polis, militär, och andra inom bevakningsbranschen. Den gäller både när de är i tjänst och inte.

Hoppas det här svarade på din fråga.

Mvh,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (181)
2021-04-10 Putativt nödvärn
2021-03-02 Vad tillåter lagen som självförsvar?
2021-02-03 Hot inom idrott – social adekvans
2021-01-31 När får jag använda nödvärn?

Alla besvarade frågor (92043)