FrågaSTRAFFRÄTTNödvärn och annan ansvarsfrihet13/10/2016

Nödvärnsrätt

Hej,

Finns det någon praxis om nödvärnsrätt mot sådant som nedbrottning och fasthållning. Vad jag förstår räknas inte fasthållning t.ex. mot marken som "att försätta i vanmakt", men kanske kan det räknas som brott mot person i alla fall..

Uttalat: får man använda t.ex. slag med öppen eller knuten hand för att undkomma fasthållning

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser som är av intresse för din fråga finns i brottsbalken (BrB). Enligt 4:7 BrB ska den som handgripligen antastar eller med annat hänsynslöst beteende ofredar någon, dömas för ofredande. Fasthållning kan utgöra exempel på sådant som utgör ofredande, vilket alltså är ett brott. Att slå någon med öppen eller knuten hand kan också utgöra ofredande och - om det orsakar smärta eller kroppskada - misshandel enligt 3:5 BrB. Har du slagit någon har du således (sannolikt) utfört en brottslig gärning. Enligt BrB 24:1 utgör en sådan gärning brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig. Rätt till nödvärn föreligger enligt samma bestämmelse bl.a. mot ett påbörjat eller brottsligt angrepp på person. Har du således blivit fasthållen på ett sätt som utgör brott (t.ex. ofredande, förutsatt att inte fasthållningen skett i t.ex. nödvärn och att den som fasthållt gjort detta uppsåtligen) har du rätt till nödvärn mot denna personen. Du får då företa sådana (brottsliga) gärningar som med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig. Det blir således en avvägning mellan hur stort angrepp du utsattes för å ena sidan och å andra sådan den gärning du företar i denna situationen. Att exempelvis lättare slå någon med öppen hand för att undvika att bli fasthållen kan svårligen betraktas som uppenbart oförsvarligt. Någon närmare bedömning kan jag inte göra då samtliga omständigheter måste beaktas.

Hoppas att svaret hjälpte och tack än en gång för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?