Nödvärnsexcess?

En 18årig man hamnar i bråk på krogen och misstänks för misshandel efter att ha skallat en annan, något äldre man. Den äldre mannen, kallar honom Jöns, har varit bråkig och uppmuntrat till bråk och våld flertalet gånger under kvällen. När den yngre mannen, kallar honom Erik, konfronterar Jöns och ber honom att sluta bråka så blir Jöns åter aggressiv och säger hotfullt till Erik "Skalla mig då, kom igen då, skalla mig!". Var på Erik hävdar att han känner sig hotad och skallar Jöns då han känner sig underlägsen och hotad av situationen. Notera att Erik står med ryggen mot ett hörn och att han har Jöns, samt flertalet av hans vänner framför sig.

Erik skallar då Jöns och skyndar sig till andra delen av krogen där han hittar sina vänner. Bara ett fåtal minuter senare grips han av vakter och slutligen polis. Erik hävdar först att han är oskyldig i både förhör med polis och utredare men förklarar i rättegång att han varit rädd för att bli dömd för misshandel när han kände sig tvingad in i situationen. Erik har dessutom vapen licenser och är väldigt rädd för att mista dem.

Jag undrar om det är troligt att Eriks agerande blir dömt som nödvärn och om det finns någon möjlighet att han får behålla sina vapenlicenser eller hur länge han i sådant fall tvingas vara utan vapenlicens? Är det troligt att Erik döms för grov misshandel (Jöns blev tvungen att sy 7 stygn i ansiktet men fick inga andra skador)?

Erik är sedan tidigare ostraffad.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rätt till nödvärn förutsätter enligt 24 kap 1 p. 1 Brottsbalken "ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person [...]". Rätt till nödvärn föreligger såldes inte, då det måste vara fråga om ett konkret hot. Däremot finns vad som kallas "nödvärnsexcess" enligt 24 kap 6 § BrB innebärande att om Erik har gjort mer än vad som är nödvändigt, kan han ändå gå fri från ansvar utifall han "svårligen kunde besinna sig". Detta har tillämpats i en del fall (se bl.a. NJA 2009 s 234), och innebär kortfattat att en person kan gå fri från ansvar om denne kan visa att den var i en väldigt trängd situation och trodde att konkret hot förelåg, vilket medförde att personen inte kunde "besinna sig". Bestämmelsen har dock en restriktiv tillämpning. Brottsbalken finner du här: https://lagen.nu/1962:700

Beträffande vapenlicensen finns risk att denna blir indragen ifall Erik fälls för misshandel. I Rikspolisstyrelsens riktlinjer stadgas att licens skall återkallas vid brott som innefattar våld eller hänsynslöst beteende mot annan person, samt vid grova brott. Mer om vapenlicenser finner du i vapenlag (1996:67) https://lagen.nu/1996:67.

Beträffande huruvida det ska uppfylla kriterierna för grov misshandel (3 kap 6 § brottsbalken) krävs att gärningsmannen har "tillfogat en svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller annars visad särskild hänsynslöshet eller råhet". Gränsdragningen för grov misshandel diskuteras u bland annat NJA 2013 s. 1155 "I samband med en lagändring år 1988, då ordet särskild framför hänsynslöshet eller råhet ersatte ordet synnerlig, uttalades i förarbetena att vissa typsituationer kan urskiljas då en misshandel framstår som utslag av en råhet eller hänsynslöshet som går vida utöver vad som kännetecknar våldshandlingar i allmänhet. Som exempel nämndes fallet då flera tillsammans misshandlar en annan person. Det angavs att det främst är offrets utsatta läge när han angrips av flera på en gång som utgör det försvårande momentet och som medför att brottet ofta ter sig särskilt allvarligt, oberoende av vilken skada som har uppkommit av misshandeln. Ytterligare nämndes det fallet att en misshandel fortsätts trots att offret saknar förmåga att värja sig, såsom då sparkar utdelas mot en person som redan ligger. (Prop. 1987/88:14 s. 5 f.; se även NJA 2003 s. 229.)"

Detta bör med andra ord inte vara att anse som grov misshandel.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Amanda Strömblad LarssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”