Nödvärn vid slagsmål

En kille på krogen slog mig med ett ölglas i huvudet och jag försvarar mig genom att slå tillbaka och råkar slå ut en tand på honom.

Jag undrar vad följderna kan bli?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga. Din fråga behöver besvaras i två delar, men initialt finner du svaret på din fråga och därefter finner du en djupare redogörelse i vilket jag har grundat mitt svar på.

Det blir troligtvis inga direkta följder för din del; Du kan hänvisa till nödvärnsrätten

Du känner säkerligen till reglerna om nödvärn, och i din situation har du visserligen begått en brottslig gärning (ditt slag) men denna gärning kan rättfärdigas då du har befunnit dig i en s.k. "nödvärnssituation". Utifrån den information du har gett mig, skulle jag påstå att det var ett befogat våld du använde dig av och du kan då inte dömas för något brottsligt.

Nedan finner du en mer utförlig beskrivning om reglerna om nödvärn

Nödvärnsrätten

Kan din gärning anses som brottslig?

Ditt slag, där du råkar slå ut en tand på den andra killen, kan utgöra brott. I 3 kap 5 § Brottsbalken finns reglerna om misshandel. "Den som tillfogar annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta, döms för misshandel".

Jag antar att ditt slag uppfyller de kriterier som ställs upp, och du borde således dömas för misshandel. (Denna förklaring är dock otroligt förenklad. Det är även en del andra krav som ska vara uppfyllda för att du ska kunna dömas för misshandel, men dessa är inte aktuella att ta upp för min redogörelse om nödvärnsrätt. Se nedan).

Kan din brottsliga gärning rättfärdigas?

Även om själva handlingen i sig är otillåten, och skulle kunna leda till misshandel, så kan ditt slag rättfärdigas om du var i en s.k. "nödvärnssituation". För att sådan situation ska föreligga krävs bland annat:

1. Att gärningsmannen (dvs. den andra killen) har påbörjat ett brottsligt angrepp på dig, vilket stämmer väl överens med tanke på att han slog dig med ett ölglas i huvudet.

2. Vidare får din försvarsgärning inte klart avvika från vad som hade varit behövligt i situationen. Det innebär att gärningen du har begått, dvs. slaget som leder till att han förlorar sin tand, inte får vara uppenbart oförsvarlig och att du har använt dig av mer våld än vad som är behövligt i situationen. Min personliga bedömning är, att under förutsättning att du inte fortsatte att skada den andra killen, så var det okej för dig att använda våld.

Slutsats: Nödvärnssituationen rättfärdigar således din gärning.

Jag kan tyvärr inte uttala mig exakt om hur en domstol skulle bedöma situationen. Allt handlar om bevisning i form av vittnen, läkarutlåtanden och annat som kan stödja din version av händelseförloppet. Det väsentliga är att du kan styrka att du har agerat i självförsvar och inte använt mer våld än nödvändigt!

Hoppas att du har fått svar på din fråga. Finner du något oklart eller önskar vidare hjälp är du välkommen att kontakta oss på bokning@lawline.se.

Allt gott och stort lycka till med ditt ärende,

Med vänliga hälsningar

Johan HåkanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Nödvärn och annan ansvarsfrihet? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”