Nödvärn vid plånboksstöld

FRÅGA
Två manliga ficktjuvar försöker diskret ta en plånbok ur en kvinnas jackficka. Kvinnan märker mitt under pågående plånboksstöld vad som sker och agerar i ren rädsla och aggression med att svinga en påse mot huvudet på en av ficktjuvarna. Tjuven ramlar till marken med huvudvärk, lyckas sedan med hjälp av sin partner in crime resa sig och får med sig plånboken. Har kvinnan (offret) begått något brott eller kan man hävda nödvärn? Och räknas plånboksstöld ur fickan som sker ute på stan som ringa stöld/stöld/ eller grov stöld? Inga vapen har brukats.Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kvinnan kan hävda nödvärn

Ja, kvinnan bör kunna hävda nödvärn då det föreligger en nödvärnssituation enligt (24 kap 1 § 2 st 1 p Brottsbalken) då hon är utsatt för ett påbörjat brottsligt angrepp. Kvinnans gärning (att svinga en påse mot huvudet på en av ficktjuvarna) är inte uppenbart oförsvarlig i sammanhanget dvs. det föreligger inte ett uppenbart missförhållande mellan nödvärnshandlingen och den skada som hotat genom angreppet. Det ringa våldet som kvinnan använder står i klar proportion till vad som erfordrats för att avvärja den hotande faran dvs. hon har rätt att skydda sin plånbok med hjälp av att svinga en plastpåse.

Grov stöld/stöld

Förmodligen grov stöld i enlighet med (8 kap 4 § 2 st. Brottsbalken). Vid bedömningen ska läggas vikt vid det faktum att det är grövre att ta något som någon (i detta fall kvinnan) bär på sig. Det är vanligt att dessa typer av stölder medför särskilda olägenheter för den bestulne (som kanske blir av med en plånbok under en resa) samt att kränkningen, obehaget, lidandet känns extra stort i dessa fall.

Slutsats: Kvinnan har inte begått något brott och brottet männen begår bör rubriceras som grov stöld.

Hoppas du känner dig nöjd med svaret på din fråga!

Sebastian Näslund
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (162)
2020-10-14 När föreligger rätt till nödvärn
2020-10-14 Laga befogenhet att använda våld
2020-10-01 ​Får man använda våld i självförsvar om man blir utsatt för ett rån?
2020-09-13 Det går aldrig att samtycka till grov misshandel

Alla besvarade frågor (85304)