Nödvärn vid ofredande

Blev trakasserad i bussen av en man och han börja röra på min arm vid flera tillfällen och jag gav han en örfil föratt jag kände mig lite rädd och hotad. Det visa sig att han va en tjänsteman(bussförare) Är det jag som råkar ut eller är det han?

Lawline svarar

 Hej, och tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga.

Regler om olika brott finns i brottsbalken (BrB).

Det du beskriver skulle kunna utgöra ofredande. För det krävs att någon fysiskt antastat dig, utsatt dig för störande kontakter eller annat hänsynslöst beteende, på ett sätt som är ägnat att kränka din frid (4 kap. 7 § BrB). 

Att slå någon är i allmänhet att se som ringa misshandel (3 kap. 5 § BrB). Ifall du blev ofredad på bussen kan det föreligga grund för ansvarsfrihet för den misshandeln. Det föreligger en rätt till nödvärn mot påbörjade brottsliga angrepp på person (24 kap. 1 § BrB). För att ett sådant handlande ska vara brottsligt krävs det att det är uppenbart oförsvarligt. Beroende på omständigheterna i fallet skulle en örfil kunna vara försvarbar.

Busschaufförer åtnjuter sådant tjänstemannaskydd som aktualiseras i 17 kap. BrB, ifall han var i tjänst vid händelsen.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.

Victor NilssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”