Nödvärn vid misshandel samt provokationers betydelse för nödvärnsbedömningen

FRÅGA
Jag var på en fest med kompisar och massor av människor som var 20+ kom dit. Jag drack inget då jag är nykterist, då kommer det en tjej fram och börjar tjata och skrika. Hon svär, jag svär tillbaka och hon slår mig. Jag slog tillbaka i vad jag tyckte var självförsvar för hon försökte slå mig igen. Jag blir sen slagen av flera människor från alla håll men iväg jagad av 4 personer. Jag vet vem 1 av personerna är och han förstörde min jacka samt slog mig i magen osv. De andra fick in slag på mig och även knäad i huvudet när jag var nere på marken. Jag klarade mig utan större skråmor men vill ha ersättning och anmäla personerna som slog mig. Men jag undrar vad är det som gjorde fel? Gjorde jag fel som slog tillbaka? Jag tänkte självförsvar men för att hon svor åt mig och jag svor åt henne kanske det var provokation till misshandel?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Omständigheter som kan rättfärdiga en gärning
Utgångspunkten är att den som tillfogar annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta döms för misshandel (brottsbalken 3:5). Om du befann dig i en så kallad "nödvärnssituation" och gärningen inte var uppenbart oförsvarlig kan din gärning dock rättfärdigas (BrB 24:1). En nödvärnssituation föreligger bland annat då gärningsmannen har påbörjat ett brottsligt angrepp på person, vilket stämmer överens med ditt fall då gärningsmannen hade påbörjat en misshandel av dig innan du slog tillbaka. Försvarsgärningen får inte heller klart avvika från vad som hade varit behövligt i situationen. Min bedömning är därmed att det var okej för dig att använda våld för att försvara dig, då våldet inte fortsatte efter att gärningsmannen var oskadliggjord.

Hur en domstol skulle avgöra frågan dock är svårt att säga. Det beror på vilken bevisning i form av vittnen som kan stödja din uppfattning av händelseförloppet.

Provokationens betydelse för nödvärnsbedömningen
Huruvida dina svordomar provocerade gärningsmannen till misshandeln är irrelevant för själva nödvärnsbedömningen, men kan möjligtvis användas som argument för att mildra gärningsmannens straffrättsliga ansvar.

__________________________________________________________________________________________
Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Har du ytterligare funderingar eller anser du att situationen fortfarande är oklar är du välkommen att återkomma i kommentarsfältet.

Med vänlig hälsning,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (186)
2021-07-31 Är det okej att bryta sig in i någons hem om det är för att ta tillbaka något som är mitt?
2021-06-30 Får man i nödsituationer använda sig av blåljus?
2021-05-31 Rätt till nödvärn
2021-05-26 Hur mycket våld kan man samtycke till innan det blir olagligt?

Alla besvarade frågor (95758)