Nödvärn vid misshandel

FRÅGA
Hej! Häromdagen blev jag slagen av en jämnårig kille på ett sportevenemang, slog tillbaka med två slag efter han först hade slagit och sedan fick han näsblod. Han anmälde sedan händelsen till polisen, har jag gjort fel?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga är straffrättslig och regeleras i brottsbalken. Svaret på din fråga beror på omständigheterna kring vad som inträffade. Om man bil fysikt angripen med våld har man rätt att försvara sig. Det som kan vara knepigt är att bedöma vart gränsen mellan självförsvar och övervåld går. Vart denna gräns går beror till stor del på hur du har uppfattat situationen och hur långt ditt motangrepp sträcker sig.

Utgångspunkten är att det inte är acceptabelt att använda sig utav våld som t.ex. misshandel enligt, 3 kap 5 § brottsbalken (BrB). Misshandel kräver att gärningsmannen har agerat med uppsåt, d.v.s. medvetet enligt, 1 kap 2§ BrB.

Det finns dock situationer som kräver att man försvarar sig, t.ex. om man blir fysiskt attackerad. I dessa situationer kan ansvarsfrihet aktualiseras, vilket regleras i 24 kapitlet brottsbalken. Orsaker som leder till att en påföljd (d.v.s. straff) inte längre kan vara aktuell, är att man agerar i nöd eller nödvärn enligt 24 kap 1 § BrB. Nöd agerar man i om man räddar någon annan från en kristik situation. Nödvärn blir aktuellt när man försvarar sig själv i en kritisk situation, vilket verkar vara aktuellt i detta fall.

För att se om nödvärnet är ursäktande, måste göra en försvarlighetsbedömning. Detta innebär att man undersöker om agerandet som är gjort i nödvärn var proportionalitet. Det är viktigt att poängtera att man inte har en nödvärnsrätt mot någon som i sin tur agerar i nödvärn, utan det är den som först har nödvärnsrätt som står sig. Om den som agerar i nödvärn inte agerar proportionerligt övergår agerande från nödvärn till misshandel och då kan man döms för det. Utgångspunkten är därför att nödvärn endast gäller då man försvarar sig i situationen, men inte om man fortsätter att använda våld när gärningsmannen är oskadliggjord. Gränsdragningen är hårfin för när våldet övergår från nödvärn till misshandel. Den slutliga bedömningen ligger hos domstolen, som avgör frågan utifrån varje enskilt fall.

Du bör polisanmäla personen som slog dig om du inte redan har gjort det. Eftersom man har en rätt att försvara sig vid fysiska angrepp från andra personer har du enligt min uppfattning inte gjort något fel, förutsatt att du inte gick för långt i ditt försvarsagerande. Ifall åtal väcks mot dig rekommenderar jag att du tar hjälp av en offentlig försvarare eller privat brottmålsadvokat.

Med vänliga hälsningar,

Patrick
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (186)
2021-07-31 Är det okej att bryta sig in i någons hem om det är för att ta tillbaka något som är mitt?
2021-06-30 Får man i nödsituationer använda sig av blåljus?
2021-05-31 Rätt till nödvärn
2021-05-26 Hur mycket våld kan man samtycke till innan det blir olagligt?

Alla besvarade frågor (94628)