Nödvärn vid knivhot

FRÅGA
Om man är på fest och någon drar kniv är det då försvarligt att slå honom så han blir medvetslös (1 slag utdelas endast ) samt att han som har kniven är påverkad på droger samt alkohol och väldigt aggressiv och utdelat slag och hot med kniven innan Detta pga en sak som hände på en fest
SVAR

Hej och välkommen till Lawline,

Regler om nödvärn finns i 24:1 Brottsbalken (se här). Genom nödvärnsbestämmelserna kan en annars otillåten gärning (slå någon medvetslös) betraktas som tillåten på grund av den situation inom vilken gärningen förekom. För att det ska röra sig om en nödvärnssituation ska den som brukar våldet mötas av ett ”påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom”. Att hota någon med kniv är i sig en brottslig gärning och det kan genom knivhotet anses föreligga ett överhängande kroppsligt angrepp på person.

Vidare får gärningen inte vara uppenbart oförsvarlig. Vad som avses med uppenbart oförsvarligt är situationsbaserat och bedömningen utgår ifrån den person som brukat nödvärnet. Även om det i realiteten inte förelåg någon faktisk risk för skada, men den som brukade nödvärnet uppfattade situationen som sådan, kan nödvärnet betraktas som försvarligt (s.k. putativt nödvärn). Det finns också bestämmelser som tar hänsyn till att en person i denna typ av situationer inte reagerar på ett rationellt sätt utan på grund av stress och andra emotionella känslor brukar mer våld än vad som egentligen varit nödvändigt (nödvärnsexcess).

Utan att veta mer om omständigheterna i just ditt fall är det omöjligt att svara på om gärningen varit försvarlig eller inte, men möjligheten finns definitivt. Inom straffrätten spelar också andra omständigheter in, exempelvis din och den andres ålder, storlek, antal personer på platsen, berusningsnivå m.m.

Vänligen

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (181)
2021-04-10 Putativt nödvärn
2021-03-02 Vad tillåter lagen som självförsvar?
2021-02-03 Hot inom idrott – social adekvans
2021-01-31 När får jag använda nödvärn?

Alla besvarade frågor (92074)