Nödvärn till försvar av någon annan

FRÅGA
Får man utdela en örfil i nödvärn, som försvar av någon annan, om man ser denna bli ofredad och som är helt passiv?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Rätt till nödvärn till förmån för annan?

En gärning som någon begår i nödvärn utgör enligt 24 kap 1 § st 1 brottsbalken (BrB) brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig.

Vidare framgår av 24 kap 5 § BrB att någon som hjälper en person som har rätt till nödvärn har samma rätt som denne dvs om gärningen varit tillåten för den som befinner sig i nödvärnssituationen så är den också tillåten för den som ingriper för att hjälpa denne.

Avgörande för om gärningen kan rättfärdigas med hjälp av nödvärnsbestämmelsen blir således dels om det föreligger en nödvärnssituation dels om gärningen inte är uppenbart oförsvarlig.

Föreligger en nödvärnssituation?

Det finns fyra situationer som kan ge rätt till nödvärn, dessa är

1. Ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom,

2. den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar gärning,

3. den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg, eller

4. den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse.

(24 kap 1 § stycket BrB)

I detta fall aktualiseras punkten 1. Ett ofredande är ett brottsligt angrepp på person vilket innebär att det föreligger rätt till nödvärn men endast om angreppet är påbörjat eller överhängande dvs inte om det är avslutat. Men den vidtagna nödvärnsgärningen får inte vara uppenbart oförsvarlig. Vad som här avses är att försvarsgärningen inte får klart avvika får vad som varit behövligt samt att det inte får råda ett uppenbart missförhållande mellan nödvärnsgärningen (örfilen) och den skada som angreppet hotar.

Bedömningen av om nödvärnsgärningen inte varit uppenbart oförsvarlig måste göras utifrån omständigheterna i det enskilt fallet och det går således inte att t ex säga att det alltid är okej att ge någon som utsätter en annan för ett ofredande en örfil.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga!

Vänlig hälsning

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (181)
2021-04-10 Putativt nödvärn
2021-03-02 Vad tillåter lagen som självförsvar?
2021-02-03 Hot inom idrott – social adekvans
2021-01-31 När får jag använda nödvärn?

Alla besvarade frågor (92055)