Nödvärn som anställd inom psykiatri

FRÅGA
Hej.Jag undrar om en anställd inom psykvården som blir utsatt för att en patient drar i håret (luggar) har rätt att utdela ett slag för att patienten skall släppa taget?Arbetsgivaren hävdar att lagen om nödvärn inte gäller på den arbetsplatsen.Arbetsplatsen är en psykiatrisk avdelning på ett sjukhus.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Reglerna om nödvärn hittar man i 24 kap. 1 § Brottsbalken. Där anges bland annat att rätt till nödvärn föreligger mot ett påbörjat eller överhängande angrepp på person. Nödvärnsgärningen som i detta fall då är slaget får dock inte med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse eller omständigheterna i övrigt vara uppenbart oförsvarligt.

Att vara anställd inom psykiatrin fråntar inte någon rätten från att försvara sig själv om det föreligger en nödvärnssituation. Däremot kan det eventuellt ställas högre krav på en vårdares agerande i en sådan situation eftersom hen medvetet och med relevant erfarenhet och utbildning jobbar med människor som ibland kanske är mer utåtagerande än många andra. I en bedömning om nödvärn förelegat ska bland annat beaktas angreppets karaktär och skaderisk, förhållanden på platsen, möjligheten att kalla på hjälp och möjligheten att använda mindre våld. Även den angripnas, i detta fall den anställdas, fysiska kapacitet i förhållande till patientens ska beaktas.

Som du förstår är det alltså många faktorer som ska beaktas varför det är svårt för mig att bedöma om nödvärn förelegat i just det här fallet. Men för att besvara din fråga så gäller lagen om nödvärn även för anställda på en psykiatrisk avdelning.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (199)
2022-01-14 Nödvärnsrätt vid misshandel
2022-01-01 Har jag rätt till nödvärn när någon hotar att ta mitt liv?
2021-12-30 Får man utöva nödvärn mot ett barn?
2021-12-29 Får man köra rattfull i en nödsituation?

Alla besvarade frågor (98676)