Nödvärn och val av påföljd

FRÅGA
Hej jag har en fråga det är nämligen så att jag slog en person efter att han försökt skalla mig men så fort han nudda min panna så slog jag han på käken, det började med att jag ville prata men han ville ej visades det. Så min fråga är om han polisanmäler mig kommer jag åka dit för misshandel?Blir det fängelse?Böter?Jag har tidigare varit dömd mer än 6år sedan men inte sen dess.Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är inte möjligt för mig att ge ett exakt svar på din fråga, utan jag kommer svara mer generellt med hänsyn till vad som framgår av frågan.

Med hänsyn till vad som framgår av frågan så aktualiseras brotten misshandel (3 kap 5 § brottsbalken) eller vållande till kroppsskada (3 kap. 8 § brottsbalken). Vad som skiljer brotten åt är uppsåtet. För att dömas till misshandel måste den tilltalade ha uppsåt till misshandeln. För att uppsåt ska föreligga måste du ha insett risken för skada och varit likgiltig till riskens förverkligande. Vad gäller vållande till kroppsskada så räcker det med oaktsamhet. Uppsåtliga brott konsumerar oaktsamhetsbrott.

Vad som framgår av frågan så slog du personen efter att han försökt skalla dig, det finns en chans till att domstolen bedömer ditt handlande som nödvärn 24 kap 1 § brottsbalken. Det innebär att ditt handlande inte kommer bedömas som ett brott och därmed går du fri. För att en nödvärnssituation ska föreligga så förutsätts det:

Du bemöts med ett brottsligt angrepp av fysisk karaktärAngreppet är aktuellt (brottet får inte vara avslutat)Ditt våld du använder för att skydda dig själv får inte vara uppenbart oförsvarligt

Domstolen kommer bedöva göra en helhetsbedömning av vad som framgår i rättegången. Här spelar alla omständigheter roll.

Skulle det vara så att domstolen inte bedömer ditt handlande som nödvärn och istället anser att du ska dömas för misshandel eller vållande till kroppsskada. Så gäller det för domstolen att besluta om ett straff som är proportionerligt. Det innebär att gärningstypen tilldelas en viss straffskala med utgångspunkt i hur pass förkastlig gärningen anses vara. Lika allvarliga brott tilldelas likartade straffskalor. Tilldelning av straff ska ske efter förtjänst. Som generell utgångspunkt så ska domstolen inte döma till fängelse om det finns en annan passande påföljd med hänsyn till brottet. Varje brott tilldelas ett visst straffmätningsvärde med hänsyn till straffskalan för brottet. Faktorer domstolen bland annat ser till är de skador killen fick av slaget du tilldelade honom. Detta med hänsyn till att det avgör hur allvarligt domstolen kommer se på brottet. Att du tidigare varit dömd kan spela roll om det är ett likartat brott du dömts för.

Sammanfattning, när val av påföljd görs så kommer brottets allvar avgöra om påföljden blir böter eller fängelse. Här ser domstolen till vilka skador som uppstod. Om skadorna inte är av allvarliga art så bör straffet bli böter.

Jag hoppas detta svar var till någon hjälp

Med vänliga hälsningar

Julia Zarour
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (199)
2022-01-14 Nödvärnsrätt vid misshandel
2022-01-01 Har jag rätt till nödvärn när någon hotar att ta mitt liv?
2021-12-30 Får man utöva nödvärn mot ett barn?
2021-12-29 Får man köra rattfull i en nödsituation?

Alla besvarade frågor (98657)