Nödvärn och envarsgripande

FRÅGA
Hej, Får man som privat person gripa t.ex en P-vakt som helt oprovocerat eller utan grund använt våld eller hotat någon, får man använda lagen om nödvärn att använda tillräckligt med våld för att styra av situationen om man blir attackerad utan att ha gjort något över huvud taget och gripa personen tills polis kommer?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Aktuella regler hittar vi i Brottsbalken (BrB) och Rättegångsbalken (RB).

Nödvärn

I BrB 24:1 2st 1 p sägs att rätt till nödvärn föreligger mot ett påbörjat brottsligt angrepp på person eller egendom. Nödvärnsrätten föreligger oavsett om det är en P-vakt, brevbärare eller bankman som har påbörjat det brottsliga angreppet mot person eller egendom. Du har således rätt att använda våld för att styra av en situation där du själv blir attackerad med våld.

I BrB 24:1 1st sägs att en gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarligt. Förenklat kan man säga att du inte får använda mycket mer våld än vad situationen kräver.

Enligt BrB 24:5 har du också rätt att hjälpa någon som befinner sig i en nödvärnssituation. Om en P-vakt attackerar någon med våld får du alltså hjälpa den utsatte genom att styra av situationen.

Nödvärnsrätten gäller också om P-vakten hotar någon på ett sätt som gör att situationen kan bedömas som ett överhängande brottsligt angrepp. Exempelvis att P-vakten uppträder mycket hotfullt och uttalar diverse hot som framstår som verkligt menade.

Envarsgripande

I RB 24:7 2st sägs att om den som har begått brott, på vilket fängelse kan följa, påträffas på bar gärning eller flyende fot, får han gripas av envar…den gripne ska skyndsamt överlämnas till närmaste polisman. Med envarsgripande menas sådana åtgärder som företas av enskilda (envar).

Du kan alltså gripa den attackerande P-vakten för att sedan kontakta polisen.

Sammanfattningsvis har du alltså rätt att använda våld som inte är uppenbart oförsvarligt för att skydda dig själv eller någon annan som har nödvärnsrätt. Du kan också hålla fast angriparen och tillkalla polisen.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

John Eriksson Nätterlund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (199)
2022-01-14 Nödvärnsrätt vid misshandel
2022-01-01 Har jag rätt till nödvärn när någon hotar att ta mitt liv?
2021-12-30 Får man utöva nödvärn mot ett barn?
2021-12-29 Får man köra rattfull i en nödsituation?

Alla besvarade frågor (98575)