Nödvärn, nödvärnshjälp och putativ nödvärn

FRÅGA
Hej! Här kommer en fråga kring ansvarsfrihet enl 24 kap brb.Rätt till nödvärn föreligger enligt 24 kap. 1 § brottsbalken bland annat mot ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom och i 24 kap 5§ brb står det bla Om någon enligt 1-4 §§ detta kapitel har rätt att begå en annars straffbelagd handling, har var och en som hjälper honom eller henne samma rätt. Lag (2019:34).I en hovrättsdom ( mål nr B 4479-13)Hänvisar dom till 24kap 1§ i en dom om ansvarsfrihet för en person som hjälper en annanOch jag ser det som en tolkning av att "brottsligt angrepp på person" kan används för att skydda en person som inte är en själv.Men om man ponerar att man ser en situation där en person tillsynes blir utsatt för ett brottsligt angrepp och man väljer att hjälpa denne enl 5§ , men i efterhand förklarar personen att det har begåtts i samtycke, att man då istället använder sig av 1§ för att man skyddar person från ett tillsynes brottsligt angrepp. Men då borde det vara istället vara i stöd av 24kap 9§ brb, att det utifrån såg ut som en nödvänssituation.Vare sig det är 1§ eller 5§ 24kap brb som tillämpas i liknande sammanhang så är kontentan densamma och båda paragraferna skulle gå att tillämpa i en situation där man hjälper annan. Men enligt min tolkning så är det tydligt i lagtexten att det är 5§ som borde tillämpas när man hjälper annan person.Kan ni hjälpa mig att förstå ? Med vänlig hälsning, [namn]Ps. Hovrättsdomen har jag att tillgå vid förfrågan
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du påpekat så är det 5 § i kombination med 1 § man ska stödja sig mot om man vill hävda att man tagit över någons nödvärn. Rätten till nödvärn framgår av 1 §, och rätten till att hjälpa någon i nödvärn framgår av 5 §. Jag delar din uppfattning om att detta framgår tydligt av lagtexten.

Vad som däremot inte framgår lika tydligt, eller alls, är vilken § man ska stödja sig mot om man hjälper någon som man tror befinner sig i nödvärn, trots att så inte varit fallet. Detta kallas för putativ (inbillad) nödvärn och kan vara ansvarsbefriade precis som verklig nödvärn. Den § man ska stödja sig mot i sådana fall är dock inte 9 §, utan 5 § och 1 §, precis som vanligt. Det framgår dock inte av själva texten i §§ att 1 och 5 §§ är tillämpliga även vid putativ nödvärn, utan det har istället utvecklats i Högsta domstolens praxis (se exempelvis NJA 1995 s. 661 och NJA 2012 s. 45).

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Jesper Eng
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (150)
2020-04-30 När har man rätt till nödvärn?
2020-04-17 Ingripande i en nödvärnssituation
2020-03-26 Nödvärn vid plånboksstöld
2020-03-23 Ansvar för brott mot knivlagen

Alla besvarade frågor (80458)