Nödvärn med prydnadssvärd

FRÅGA
Om man har ett samurajsvärd hemma och enbart har det som prydnad och ska inte använda det överhuvud taget. Man får har det hemma men inte på allmän plats men om man skulle få inbrott och man ta fram svärdet enbart till försvar,hur långt få man gå tillväga med att försvara sig så man inte åker dit själv för brott ??För skulle inbrottstjuven ha en kniv dragen så måste väll man få försvara sig.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar rätten till nödvärn som regleras i 24 kap 1 § Brb. Nödvärnsrätten innebär att man i vissa fall går fri från ansvar för gärningar som i andra fall hade bedömts som brott. För att detta överhuvudtaget ska vara aktuellt måste man befinna sig i en nödvärnssituation. När någon brutit sig in i ditt hem och drar kniv kan nödvärnsrätt föreligga i flera situationer. Exempel på dessa är att:

Personen vägrar lämna ditt hem efter tillsägelse.Personen angriper dig med kniven.Personen har påbörjat en rörelse för att angripa dig med kniven.
Angreppet måste vara överhängande. Om någon rusar mot dig med kniv har du nödvärnsrätt först ögonblicket innan förövaren når fram till dig och kan skada dig.

Rätten till självförsvar i dessa situationer begränsar sig till sådant våld som i situationen inte är uppenbart oförsvarligt. Hänsyn ska här tas till vilket intresse som angrips men också på det sätt som angreppet görs.

Att försvara sig med svärd är något som kan leda till att den andre i värsta fall dör. Högsta domstolen har uttalat att detta bara är tillåtet i särskilda undantagsfall. Om du blir angripen med kniv på ett sätt som hotar dig till livet föreligger ett sådant undantagsfall vilket ger dig rätt att försvara dig med dödligt våld. Men om angriparen inte är kapabel att faktiskt skada dig har du inte denna rätt. Angriparen kanske är betydligt mindre än du eller väldigt berusad. Om personen bara har dragit kniv men i övrigt avvaktar har du inte heller rätt att angripa den andre med ditt svärd. Rätten till nödvärn försvinner så snart den andres angrepp är avslutat. Om den andre sticker dig med kniven men sedan flyr har du alltså inte längre nödvärnsrätt.

Om personen endast vägrar lämna ditt hem efter tillsägelse har du bara rätt att använda det våld som krävs för att få personen att lämna huset. Det bör i denna situation inte anses uppenbart oförsvarligt att hota med svärdet utan att angripa inkräktaren, särskilt om angriparen bär kniv.

Det mått av våld som angetts ovan är vad rättsordningen ger dig rätt till i en nödvärnssituation. Du kan dock anses vara ursäktad och gå fri från ansvar även om du använder mer våld, om omständigheterna är sådana att du svårligen kan besinna dig. I stridens hetta kan det nämligen vara svårt att anpassa våldet till det som är proportionerligt. Detta stadgas i 24 kap 6 § Brb.

Mvh

Johan Landström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (163)
2020-10-31 Vad får man göra i nödvärn?
2020-10-14 När föreligger rätt till nödvärn
2020-10-14 Laga befogenhet att använda våld
2020-10-01 ​Får man använda våld i självförsvar om man blir utsatt för ett rån?

Alla besvarade frågor (85618)