Nödvärn genom olaga hot

FRÅGA
Jag har en fråga om olaga hot. Mitt ex nya pojkvän har anmält mig för olaga hot efter en incident som hände i deras hem. Jag skulle lämna över mina barn eftersom att det var deras vecka att ha dom. Mitt ex och hennes pojkvän började då skrika och gapa på mig för att dom ville att jag skulle sluta jobba med det jag gör (lastbil på utlandet) för att dom fick inte sina arbetstider att gå ihop när jag jobbat. Jag sa att jag vägrade göra detta och dom började då skrika mer. Barnen började gråta och jag valde då att gå lämna deras hem. Något dom inte tillåt mig att göra. Mitt ex ställde sig framför dörren och hennes nuvarande vid sidan av mig med deras gemensamma dotter på magen i en bärsele. Jag försökte då sträcka mig mot dörrhantaget och då tryckte han upp mig mot väggen. Jag sa då : Hade du inte haft "dotterns namn" på magen i en bärsele så hade jag vridit nacken av dig. Jag backade sedan in i deras vardagsrum och lyckades sedan ta mig ut efter några minuter. Polisen ringde mig idag och bad mig komma över och prata. Hur illa är min situation? Mvh Fredde
SVAR

Hej,

för att besvara din fråga vänder vi oss till brottsbalken (BrB), se här.

Den som hotar någon med en brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom kan dömas för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år. 4 kap 5 § BrB

Trots att man uppfyllt alla dessa rekvisit så kan man ändå vara fri från ansvar om en ansvarsfrihetsgrund föreligger. En sådan ansvarsfrihetsgrund kan exempelvis vara nödvärn.

En gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig. Rätt till nödvärn föreligger bland annat mot ett påbörjat brottsligt angrepp på person. 24 kap. 1 § BrB

I detta fall kan vi se att påbörjat brottsligt angrepp har skett gentemot dig då ditt ex pojkvän tryckt upp dig mot väggen. Hotet som du uttalar p.g.a. detta faller troligtvis inom ramen för nödvärnsrätten och du kan således inte straffas för den gärningen.

MVH

Zinar Budak
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (192)
2021-11-21 Förmansorder 24:8 BrB
2021-11-19 Påverkar egendomens värde omfattningen av det våld man får använda sig av för att försvara sig i en nödvärnssituation?
2021-11-19 Finns det något rätt sätt att agera i självförsvar?
2021-11-14 Försvarlighet vid berövande av annans egendom

Alla besvarade frågor (97407)